01.01.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей"

Верховна Рада України постановляє:

1. У статті 5 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 12, ст. 187) слова та цифри "на 2014 рік" замінити словами "на відповідний рік".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

+----------------------+-------------+
| Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+----------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 28 грудня 2014 року |       |
|   № 75-VIII    |       |
+----------------------+-------------+