17.01.2015
+---------------------+
|           |
+---------------------+
|     Указ    |
| Президента України |
+---------------------+

Питання Комісії державних нагород та геральдики

1. Внести до Положення про Комісію державних нагород та геральдики, затвердженого Указом Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211 "Питання Комісії державних нагород та геральдики", такі зміни:

1) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря та інших членів Комісії";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідальним секретарем Комісії є за посадою Керівник Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

2) у пункті 6:

в абзаці другому слова "один із заступників" замінити словом "заступник";

абзац п'ятий доповнити словами "і відповідальним секретарем Комісії";

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється Департаментом державних нагород Адміністрації Президента України".

2. Затвердити персональний склад Комісії державних нагород та геральдики (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211 "Питання Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 5 квітня 2012 року № 241 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211";

Указ Президента України від 15 липня 2013 року № 381 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 14 січня 2015 року |       |
|   № 12/2015   |       |
+---------------------+-------------+
+---+----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 січня 2015 року № 12/2015 |
+---+----------------------------------+

СКЛАД Комісії державних нагород та геральдики

+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ЛОЖКІН
Борис Євгенович | - |                                     Глава Адміністрації Президента України, голова Комісії                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    РАЙНІН    | - |                                Заступник Глави Адміністрації Президента України, заступник голови Комісії                                |
|  |   Ігор Львович  |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   БОГУЦЬКИЙ   | - |                                            Радник Президента України                                             |
|  |  Юрій Петрович  |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ГРЕЧИЛО    | - | голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення (за згодою) |
|  | Андрій Богданович |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ДНІПРОВ    | - |                                    заступник Міністра освіти і науки України - керівник апарату                                    |
|  | Олексій Сергійович |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    МЕХЕД    | - |                                     заступник Міністра оборони України - керівник апарату                                      |
|  | Петро Миколайович |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ОСІДАК    | - |                        Керівник Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України, відповідальний секретар Комісії                         |
|  | Андрій Віталійович |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    РОЗЕНКО    | - |                                          Міністр соціальної політики України                                          |
|  | Павло Валерійович |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    САВЧУК    | - |                               старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (за згодою)                               |
|  | Юрій Костянтинович |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     ФРІЗ    | - |                                          народний депутат України (за згодою)                                          |
|  |  Ірина Василівна  |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЯРОВИЙ    | - |                                        заступник Міністра внутрішніх справ України.                                        |
|  | Сергій Анатолійович |  |                                                                                                     |
+---+---------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------+----------+
| Глава Адміністрації
Президента України | Б.ЛОЖКІН |
+---------------------+----------+