17.01.2015
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                          ПОСТАНОВА                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                         11.12.2014  № 19                        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2014 р.
за № 1647/26424 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат

Відповідно до статей 17 і 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та з метою здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України перерахування з 01 березня 2014 року щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 квітня 2007 року № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 року за № 715/13982 (із змінами), такі зміни:

абзац другий підпункту 3.8.2 пункту 3.8 глави 3 і абзац третій підпункту 6.4.2 пункту 6.4 глави 6 доповнити словами і цифрами «у 2014 році – 1,079».

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

+------------------+--------------+
| Голова правління | В. Іванкевич |
+------------------+--------------+