17.01.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      13.10.2014  № 1068     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2014 р.
за № 1564/26341 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 червня 2009 року № 264

Відповідно до Закону України «Про Національну гвардію України», постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 червня 2009 року № 264 «Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям внутрішніх військ МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2009 року за № 649/16665, такі зміни:

1) у заголовку та пункті 1 наказу слова «внутрішніх військ МВС», «внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «Національної гвардії України»;

2) затвердити Зміни до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям внутрішніх військ МВС, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 червня 2009 року № 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 2009 року за № 649/16665, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
13.10.2014 № 1068 |
+---+--------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2014 р.
за № 1564/26341 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації військовослужбовцям внутрішніх військ МВС

1. У заголовку Інструкції слова «внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «Національної гвардії України».

2. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова «внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «Національної гвардії України»;

2) у пункті 1.4:

в абзаці третьому слово «Академії» замінити словами «Національної академії»;

в абзаці четвертому слова «начальник Головного управління - командувач внутрішніх військ МВС (далі - командувач внутрішніх військ)» замінити словами «командувач Національної гвардії України»;

3) в абзаці другому пункту 1.6 слова «були переведені» замінити словом «призначені».

3. У главі 2:

1) абзац третій пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«курсантам випускних курсів вищих військових навчальних закладів, які отримали за результатами складання державного іспиту загальну оцінку «відмінно»;»;

2) абзац третій пункту 2.2 після слів «з тактичної підготовки військ» доповнити словами «(спеціальної або відповідної за фахом підготовки)».

4. У тексті Інструкції:

слова «внутрішніх військ МВС», «внутрішніх військ» замінити словами «Національної гвардії України»;

слова «управління територіальних командувань» у всіх відмінках замінити словами «територіальні управління» у відповідних відмінках;

слова «командувач внутрішніх військ» у всіх відмінках замінити словами «командувач Національної гвардії України» у відповідних відмінках.

5. У додатках 1 - 3 до цієї Інструкції:

слова «внутрішніх військ МВС», «внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України», «внутрішніх військ МВС України» замінити словами «Національної гвардії України».

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+