20.01.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      15.01.2015  № 22      |
+---------------------------------------+

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 1 грудня 2014 року № 758

Ураховуючи нагальну необхідність підвищення рівня капіталізації банківської системи та з метою забезпечення виконання банками запланованих заходів щодо збільшення обсягів капіталу, керуючись статтями 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статтями 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 1 грудня 2014 року № 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) викласти в такій редакції:

"залучених уповноваженим банком за умови спрямування достроково повернених коштів на збільшення капіталу цього уповноваженого банку-позичальника".

2. Департаменту банківського нагляду (Фабер С.В.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+