21.01.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 29 грудня 2014 р. № 725 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1417, № 75, ст. 2132, № 87, ст. 2481), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2014 р. № 725 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

1. Абзац перший пункту 2 після слів “куплений у гарантованого постачальника природного газу” доповнити словами “такими теплопостачальними організаціями або теплогенеруючими організаціями, в яких теплопостачальні організації купують теплову енергію”.

2. В абзаці другому підпункту 1 пункту 14 слова “узгоджена з гарантованим постачальником” виключити.

3. У пункті 19:

в абзаці першому слова і цифри “жовтня 2014 р.” замінити словами “місяця, в якому вперше встановлено нормативи,”;

у підпункті 2 слова “теплогенеруючими організаціями” замінити словами “теплогенеруючою організацією”.

4. Доповнити Порядок пунктом 20 такого змісту:

“20. У формулах, зазначених у пунктах 14-16 цього Порядку, рівень розрахунків (Рр, Рртгі, Рр1) визначається починаючи з березня 2015 року.”.