30.01.2015
+---------------------+
|           |
+---------------------+
|     Указ    |
| Президента України |
+---------------------+

Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» постановляю:

1. Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 160 штатних одиниць.

2. Затвердити структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України (додається).

3. Внести до Указу Президента України від 7 жовтня 2014 року № 760 «Про Комітет з питань розвідки при Президентові України» зміну, виключивши абзац четвертий статті 2.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 15 квітня 2014 року № 406 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України»;

пункт 2 статті 5 Указу Президента України від 7 жовтня 2014 року № 760 «Про Комітет з питань розвідки при Президентові України».

5. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розпису Апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим Указом.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 27 січня 2015 року |       |
|   № 37/2015   |       |
+---------------------+-------------+
+---+----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 січня 2015 року № 37/2015 |
+---+----------------------------------+

СТРУКТУРА Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Служба з питань безпеки

Служба з питань оборони

Служба з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва

Служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки

Служба з питань зовнішньої безпеки

Служба з питань інформаційної безпеки

Служба забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру

Управління організаційного та документального забезпечення

Управління адміністративно-господарського забезпечення

Фінансово-економічна служба

Служба персоналу

Служба режимно-секретної роботи

Юридичне управління

Управління забезпечення доступу до публічної інформації

+---------------------+----------+
| Глава Адміністрації
Президента України | Б.ЛОЖКІН |
+---------------------+----------+