30.01.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   14.01.2015  № 28/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2015 р.
за № 54/26499 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3360/5

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада  2011 року № 3360/5 «Про затвердження зразків та описів печаток державного реєстратора прав на нерухоме майно», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1332/20070 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 3 цифру «4» замінити цифрою «5»;

2) після пункту 3 доповнити наказ новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Державній реєстраційній службі України:

до 01 квітня 2015 року забезпечити виготовлення іменних печаток державних реєстраторів прав на нерухоме майно Укрдержреєстру;

забезпечити контроль за виконанням пункту 5 цього наказу, а також збереження у міру виготовлення іменних печаток державного реєстратора прав на нерухоме майно відбитків іменних печаток зразка, затвердженого цим наказом.».

У зв’язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 5-8.

2. Абзац четвертий Опису іменної печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  від 22 листопада 2011 року № 3360/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1332/20070 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 845/5), після слів «у нижньому рядку -» доповнити словами «напис «Державна реєстраційна служба України» або».

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+