30.01.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   13.01.2015  № 22/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2015 р.
за № 52/26497 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Відповідно до підпункту 1 пункту 13 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ «Про прокуратуру», пунктів 1, 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), такі зміни:

у пункті 2.12 розділу ІІ:

1) в абзаці першому слово «може» замінити словами «та прокурор як учасник виконавчого провадження можуть», слова «вона бажає» замінити словами «вони бажають»;

2) підпункт 2.12.1 після слів «(її представника)» доповнити словами «або прокурора як учасника виконавчого провадження», слово «їй» замінити словом «їм»;

3) у підпункті 2.12.3 слово «має» замінити словами «та прокурор як учасник виконавчого провадження мають».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+