30.01.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    23.12.2014  № 1224   |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2015 р.
за № 28/26473 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів  України від 26 березня 2007 року № 402

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність із законодавством України НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 26 березня 2007 року № 402 «Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Міністерством фінансів України видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2007 року за № 331/13598 (із змінами).

2. Управлінню державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності (Троян В.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+