30.01.2015
+------------------------------------+
|                  |
+------------------------------------+
| СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+------------------------------------+
|     23.12.2014  № 410     |
+------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2015 р.
за № 22/26467 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України

З метою приведення у відповідність до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 лютого 2008 року № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2008 року за № 246/14937, що додаються.

2. Фінансово-економічному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------------+-----------+
| Голова Служби | В. Гвоздь |
+---------------+-----------+
+---+-------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
23.12.2014 № 410 |
+---+-------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2015 р.
за № 22/26467 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України

1. В абзаці першому підпункту 4.5.1 пункту 4.5 розділу IV після слів "однієї східної" доповнити словами ", угро-фінської або африканської".

2. У розділі V:

1) пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Допомога для оздоровлення

5.1.1. Військовослужбовцям один раз на рік виплачується допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

5.1.2. Розмір допомоги обчислюється з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право згідно із законодавством на день подання рапорту про виплату зазначеної допомоги. При цьому премія враховується згідно із підпунктом 4.16.2 пункту 4.16 розділу IV цієї Інструкції.

5.1.3. Допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям на підставі їх рапорту, який подається до фінансового підрозділу.

5.1.4. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби до СЗР України з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та інших державних органів, грошова допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі ненадання цієї допомоги за попереднім місцем служби.

5.1.5. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, що надається згідно із законодавством, допомога для оздоровлення може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та у році, в якому вони приступили до виконання обов'язків за посадою.

5.1.6. Військовослужбовцям, які перебувають у довготермінових закордонних відрядженнях, допомога для оздоровлення може надаватись у році прибуття з відрядження за усі роки перебування у відрядженні, за які така допомога не надавалася, у порядку, визначеному підпунктом 5.1.2 цього пункту.

5.1.7. У разі смерті військовослужбовця допомога для оздоровлення не виплачується.

5.1.8. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, допомога для оздоровлення  в новому році не надається.";

2) підпункт 5.2.7 пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби до СЗР України з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та інших державних органів, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в році їх прибуття виплачується тільки в разі ненадання цієї допомоги за попереднім місцем служби.";

3) у пункті 5.4:

у підпункті 5.4.1 після слів "у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням" доповнити словами ", а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років";

підпункт 5.4.4 викласти у  такій редакції:

"5.4.4. Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, сума одноразової грошової допомоги обчислюється:

з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення за останньою штатною посадою;

з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед зарахуванням у розпорядження відповідного начальника у разі перебування військовослужбовця у розпорядженні на момент звільнення.

Премія враховується згідно із підпунктом 4.16.2 пункту 4.16 розділу IV цієї Інструкції.";

у підпункті 5.4.5 після слів "передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" доповнити словами та цифрами ", а також військовослужбовцям, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України,".

+------------------------------+----------+
| Перший заступник начальника
Фінансово-економічного
управління Служби зовнішньої
розвідки України | Д. Томко |
+------------------------------+----------+