31.01.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      23.01.2015  № 49      |
+---------------------------------------+

Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками

У зв'язку з унесенням змін до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за № 410/16426 (зі змінами), та з метою оптимізації проведення операцій з державними облігаціями України під час регулювання ліквідності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 5 глави 6 Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 260 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22 червня 2012 року № 262) (зі змінами), викласти в такій редакції:

"5. Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Департамент аналізу та прогнозування грошово-кредитної політики) після прийняття керівництвом Національного банку рішення щодо участі Національного банку в торгах державними облігаціями України (у тому числі операції двостороннього котирування), які проводяться організаторами торгівлі, повідомляє:

Управління операцій на відкритому ринку про прийняте рішення щодо подання заявок на купівлю (продаж) державних облігацій України в необхідних обсягах на торги державними облігаціями України, які проводяться організаторами торгівлі;

банки щодо періодичності викупу державних облігацій України протягом часу їх обігу поза Національним банком у разі проведення операцій двостороннього котирування".

2. Департаменту відкритих ринків (Чурій О.Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

+-------------+--------------+
| В.о. Голови | О.В. Писарук |
+-------------+--------------+