31.01.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про відпустки"

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51-52, ст. 449; 2005 р., № 9, ст. 178, № 26, ст. 353; 2010 р., № 31, ст. 417) доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що розрахунок суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлений передостаннім абзацом частини п’ятої, абзацом третім частини шостої статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII), здійснюється без врахування працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки".

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 15 січня 2015 року |       |
|   № 121-VIII   |       |
+---------------------+-------------+