31.01.2015
+-------------------------------------------------------------+
|                               |
+-------------------------------------------------------------+
| ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ |
+-------------------------------------------------------------+
|              РІШЕННЯ              |
+-------------------------------------------------------------+
|           23.12.2014  № 153           |
+-------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2015 р.
за № 36/26481 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, такі зміни:

в абзаці третьому пункту 3.1 слова «(загальні збори, спостережна рада і правління (рада директорів))» замінити словами «(загальні збори і правління)»;

в абзацах вісімнадцятому - двадцятому, двадцять третьому підпункту 3.5.11 пункту 3.5 слово «директор» в усіх відмінках замінити словами «голова правління» у відповідних відмінках.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

+----------------------+----------------+
| Директор-розпорядник | К.М. Ворушилін |
+----------------------+----------------+