31.01.2015
+-------------------------------------------------------------+
|                                                             |
+-------------------------------------------------------------+
| ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ |
+-------------------------------------------------------------+
|                           РІШЕННЯ                           |
+-------------------------------------------------------------+
|                      23.12.2014  № 154                      |
+-------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2015 р.
за № 34/26479 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Підпункти «б», «в» пункту 2 розділу ІІ Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806, доповнити словами та цифрами «(крім банків, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків);».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

+----------------------+----------------+
| Директор-розпорядник | К.М. Ворушилін |
+----------------------+----------------+