31.01.2015
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                       НАКАЗ                       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                    22.12.2014  № 367                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2015 р.
за № 26/26471 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад

На виконання пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 10 квітня 2014 року № 1198-VІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» та з метою приведення власного нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1380/21692, що додаються.

2. Управлінню економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Білоусова А.Л.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------------------------+--------------+
| Перший заступник Міністра | В.Є. Кістіон |
+---------------------------+--------------+
+---+----------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
22.12.2014 № 367 |
+---+----------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2015 р.
за № 26/26471 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад

У розділі ІІ:

у пункті 2.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.3. Суб’єктами господарювання, що надають комунальні послуги (послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)), до відома споживачів доводиться така інформація:»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзац п’ятий після слів «веб-сайті суб'єкта господарювання (за наявності) та» доповнити словами «, за необхідності,»;

абзац п’ятий пункту 2.5 після слів «веб-сайті суб'єкта господарювання (за наявності) та» доповнити словами «, за необхідності,»;

у пункті 2.2, абзаці четвертому пункту 2.3, абзаці шостому пункту 2.4, абзаці другому пункту 2.8, пунктах 2.10, 2.11, 2.14, 2.15 слова «орган місцевого самоврядування» в усіх відмінках та числах замінити словами «орган, уповноважений встановлювати тарифи» у відповідних відмінках та числах.

+-----------------------------+------------------+
| Начальник
Управління економіки систем
життєзабезпечення | Н.В. Хоцянівська |
+-----------------------------+------------------+