31.01.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   16.12.2014  № 891    |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2014 р.
за № 1652/26429 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 24.07.2012 № 490

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” та з метою подальшого удосконалення роботи із запитами на публічну інформацію в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства оборони України від 24 липня 2012 року № 490 “Про затвердження Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1363/21675 (зі змінами), викласти в такій редакції:

“2. Відповідальним структурним підрозділом за забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України визначити Відділ по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України.”.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 24 липня 2012 року № 490, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1363/21675 (зі змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------+---------------+
| Міністр оборони України
генерал-полковник | С.Т. Полторак |
+-------------------------+---------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
29.12.2014  № 891 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2014 р.
за № 1652/26429 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про забезпечення доступу до публічної інформації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

1. Пункт 1.3 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

“Доступ до інформації, якою володіє Галузевий державний архів Міністерства оборони України та яка не міститься в архівних документах, здійснюється відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.”.

2. У тексті Інструкції слово “Управління” в усіх відмінках замінити словом “Відділ” у відповідних відмінках.

+------------------------------------+---------------+
| Начальник
Відділу по роботі з громадянами
та доступу до публічної інформації
Міністерства оборони України | О.В. Копаниця |
+------------------------------------+---------------+