31.01.2015
+---+------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
03.12.2014  № 859 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2014 р.
за № 1628/26405 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною

1. Пункт 3.1 розділу ІІІ викласти у такій редакції:

"3.1. Начальник охорони (сторожової), а у разі його відсутності - заступник особисто відповідає за добір і розподіл працівників сторожової охорони, їх підготовку до несення служби та вчасне прибуття для зміни.".

2. Абзац шостий пункту 8.1 розділу VІІІ після слів "давати вказівки оператору з технічних засобів охорони на вмикання (вимикання) сигналізації на об’єктах охорони;" доповнити словами "вести журнал обліку роботи технічних засобів охорони;".

+----------------------------+------------+
| Начальник
Центрального управління
підготовки та повсякденної
діяльності військ (сил)
Збройних Сил України
полковник | О.М. Швець |
+----------------------------+------------+