25.02.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 18 лютого 2015 р. № 58 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до пункту 7 Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до пункту 7 Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 “Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577; 2011 р., № 28, ст. 1175, № 60, ст. 2415), такі зміни:

1) у підпункті 2:

абзац другий після слів “коштів державного бюджету” доповнити словами “протягом п’яти робочих днів”;

в абзаці третьому слово “перераховує” замінити словами “протягом п’яти робочих днів”;

2) підпункт 5 після слова “здійснює” доповнити словами “протягом п’яти робочих днів”.

2. Міністерствам привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 27     |     |
+-------------------------+----------+