25.02.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про оборону України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 9 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 19, ст. 258) після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"установлює порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період відповідно до норм міжнародного права".

У зв’язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 3 лютого 2015 року |       |
|   № 133-VIII   |       |
+---------------------+-------------+