25.02.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      15.01.2015  № 36      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2015 р.
за № 91/26536 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Інструкції про вимоги та порядок виконання військовослужбовцями Національної гвардії України військово-спортивного комплексу

Відповідно до статей 6 та 30 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», статті 89 Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», підпункту 8 пункту 9 Положення про головний орган військового управління Національної гвардії України, затвердженого Указом Президента України від 28 березня 2014 року № 346, з метою вдосконалення системи організації та підвищення рівня фізичної підготовки і спортивно-масової роботи в Національній гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Інструкцію про вимоги та порядок виконання військовослужбовцями Національної гвардії України військово-спортивного комплексу, що додається;

2) Ескіз спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» ІІ ступеня, що додається;

3) Опис спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» ІІ ступеня, що додається;

4) Ескіз спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» І ступеня, що додається;

5) Опис спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» І ступеня, що додається;

6) Ескіз посвідчення до спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен», що додається;

7) Опис посвідчення до спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен», що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.01.2015  № 36 |
+---+--------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2015 р.
за № 91/26536 |
+---+------------------------------+

ІНСТРУКЦІЯ про вимоги та порядок виконання військовослужбовцями Національної гвардії України військово-спортивного комплексу

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок виконання вправ та вимог військово-спортивного комплексу (далі – ВСК), присвоєння ступенів ВСК та вручення військовослужбовцям Національної гвардії України (далі – військовослужбовці) спортивного нагрудного знака "Воїн-спортсмен".

2. ВСК – це комплекс фізичних військово-прикладних вправ і вимог для військовослужбовців, направлених на підвищення їх усебічної фізичної готовності до виконання службово-бойових завдань за призначенням, стимулювання до самовдосконалення з питань фізичної підготовки та пропаганду здорового способу життя.

3. До виконання вправ і вимог ВСК залучаються всі військовослужбовці, крім тих, що звільнені від фізичної підготовки за станом здоров’я.

4. Залежно від рівня фізичної підготовленості та виконання вимог військовослужбовцям може бути присвоєний наступний ступінь ВСК:

„Воїн-спортсмен” ІІ ступеня;

„Воїн-спортсмен” І ступеня.

ІІ. Вправи та вимоги ВСК

Присвоєння ступенів ВСК здійснюється за умови виконання фізичних вправ, що входять до ВСК (додаток 1), та будь-якої військово-прикладної вправи відповідно до вимог ВСК (додаток 2) або наявності спортивного розряду з будь-якого виду спорту.

ІІ ступінь ВСК присвоюється військовослужбовцям, які виконали не менше однієї вправи ВСК на оцінку "відмінно", а решту – не нижче ніж на оцінку "добре" та виконали відповідні вимоги або мають ІІІ спортивний розряд з будь-якого виду спорту.

І ступінь ВСК присвоюється військовослужбовцям, які більше половини фізичних вправ ВСК виконали на оцінку "відмінно", а решту – не нижче ніж на оцінку "добре" та виконали відповідні вимоги або мають ІІ чи два ІІІ спортивних розряди з будь-якого виду спорту.

ІІІ. Порядок перевірки та вручення військовослужбовцям спортивного нагрудного знака “Воїн-спортсмен” та посвідчення до нього

1. Право оцінювати виконання вправ і вимог ВСК надається особам з числа командирів рот (взводів) і вище, начальникові фізичної підготовки і спорту та суддівським колегіям.

2. Виконання норм та вимог ВСК здійснюється на заняттях з фізичної підготовки, змаганнях, підсумкових перевірках (іспитах) з фізичної підготовки та оглядах на кращу організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи.

3. Облік виконання вправ і вимог ВСК ведеться командирами підрозділів та начальником фізичної підготовки і спорту військової частини (начальником кафедри фізичної підготовки). Контроль за виконанням вправ та вимог ВСК здійснюється старшими командирами (начальниками) та спортивним комітетом військової частини (військового навчального закладу).

4. Для вручення особовому складу спортивного нагрудного знака "Воїн-спортсмен" командири рот подають до спортивного комітету військової частини (військового навчального закладу) список військовослужбовців, що повністю виконали вправи і вимоги ВСК, з витягами з відомостей складання вправ з фізичної підготовки, норм військово-спортивного комплексу та протоколів змагань. Спортивний комітет військової частини (військового навчального закладу) організовує вибіркову перевірку військовослужбовців, представлених для присвоєння ступенів ВСК, та готує проект відповідного наказу командира військової частини (начальника військового навчального закладу).

5. Присвоєння та підтвердження відповідних ступенів ВСК здійснюються щороку після підсумкової перевірки, складання іспитів, проведення змагань та огляду-конкурсу на кращу організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи відповідним наказом командира військової частини (начальника військового навчального закладу). На підставі наказу військовослужбовцям вручаються спортивний нагрудний знак "Воїн-спортсмен" відповідного ступеня та посвідчення до нього.

Спортивний нагрудний знак і посвідчення до нього видаються військовослужбовцям безкоштовно і вручаються в урочистій обстановці.

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+
+---+---------------------------------+
|  | Додаток 1
до Інструкції про вимоги
та порядок виконання
військовослужбовцями
Національної гвардії України
військово-спортивного комплексу
(розділ ІІ) |
+---+---------------------------------+

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ військово-спортивного комплексу

чоловіки

жінки

вікові групи

1-3

4-5

1-2

Біг на 3 км

32

+

-

-

Біг на 1 км

31

-

+

+

Підтягування або підйом переворотом на перекладині

2 (4)

+

+

-

Комплексна силова вправа

14 (14а)

-

-

+

Біг на 100 м (човниковий біг 10 х 10 м – за відсутності умов для бігу на 100 м)

28 (29)

+

+

+

Загальна контрольна вправа на єдиній смузі перешкод (спеціальна контрольна вправа на смузі перешкод – для військовослужбовців 1-ї категорії)

22, 22а (23)

+

-

-

+---+---------------------------------+
|  | Додаток 2
до Інструкції про вимоги
та порядок виконання
військовослужбовцями
Національної гвардії України
військово-спортивного комплексу
(розділ ІІ) |
+---+---------------------------------+

ВИМОГИ військово-спортивного комплексу (спортивні норми)

І

ІІ

Біг на 100 м з високого старту

с

12.6

13.2

Біг на 1 км

хв., с

3.05

3.15

Біг на 3 км

хв., с

10.40

11.40

Марш-кидок на 5 км

хв., с

22.30

24.30

Марш-кидок на 10 км

хв., с

49.00

51.00

Воєнізований крос на 3 км з метанням гранати Ф-1 та стрільбою з автомата

хв., с

13.30

14.30

Лижна гонка на 5 км

хв., с

22.45

25.15

Лижна гонка на 10 км

хв., с

45.00

50.00

Метання гранати Ф-1 на дальність

м

55

50

Загальна контрольна вправа на єдиній смузі перешкод (200 м)

хв., с

1.30

1.35

Загальна контрольна вправа на єдиній смузі перешкод (400 м)

хв., с

2.05

2.15

Спеціальна контрольна вправа на єдиній смузі перешкод (600 м)

хв., с

2.55

3.15

Плавання на 100 м в обмундируванні зі зброєю

хв., с

2.15

2.35

Пірнання вздовж

м

40

30

АК-1 (мішень № 4 грудна)

очки

90

85

АК-2 (мішень № 7 поясна)

пробоїни

15

13

АК-3 (мішень № 4 грудна)

очки

255

245

ПМ-1 а (мішень № 4 грудна)

очки

92

88

ПМ-1 (мішень № 4 з чорним колом)

очки

80

75

ПМ-2 (жінки), (мішень № 4 з чорним колом)

очки

150

140

ПМ-2 а (жінки), (мішень № 4 грудна)

очки

175

166

ПМ-7 (мішень № 4 грудна)

очки

90

80

+------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| __________
Примітки: | 1. Метання гранати виконується у військовій формі зі зброєю в руках.
2. Подолання смуги перешкод здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 жовтня 2014 року № 1067, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2014 року за № 1375/26152 |
+------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.01.2015  № 36 |
+---+--------------------------+

ЕСКІЗ спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» ІІ ступеня

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.01.2015  № 36 |
+---+--------------------------+

ОПИС спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» ІІ ступеня

Спортивний нагрудний знак має форму восьмикутної зірки срібного кольору у вигляді 48 розбіжних променів. У центрі восьмикутної зірки розташовано п’ятикутний щит з обрамленням білого кольору. У центрі щита на синьому полі зображений спортсмен, що біжить. У лівій частині щита розташована лаврова гілка. У нижній частині щита розташована біла стрічка з написом «ВОЇН-СПОРТСМЕН», під якою на синьому полі знаходиться римська цифра «ІІ».

Усі зображення – рельєфні.

Розмір спортивного нагрудного знака: 30 х 30 мм.

На зворотному боці спортивного нагрудного знака розміщено застібку для прикріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.01.2015  № 36 |
+---+--------------------------+

ЕСКІЗ спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» І ступеня

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.01.2015  № 36 |
+---+--------------------------+

ОПИС спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» І ступеня

Спортивний нагрудний знак має форму восьмикутної зірки срібного кольору у вигляді 48 розбіжних променів. У центрі восьмикутної зірки розташовано п’ятикутний щит з обрамленням білого кольору. У центрі щита на червоному полі зображений спортсмен, що біжить. У лівій частині щита розташована лаврова гілка. У нижній частині щита розташована біла стрічка з написом «ВОЇН-СПОРТСМЕН», під якою на червоному полі знаходиться римська цифра «І».

Усі зображення – рельєфні.

Розмір спортивного нагрудного знака: 30 х 30 мм.

На зворотному боці спортивного нагрудного знака розміщено застібку для прикріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.01.2015  № 36 |
+---+--------------------------+

ЕСКІЗ посвідчення до спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен»

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.01.2015  № 36 |
+---+--------------------------+

ОПИС посвідчення до спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен»

Посвідчення має розмір у розгорнутому вигляді 150 х 105 мм, у складеному – 75 х 105 мм.

Обкладинка посвідчення – білого кольору.

На першій сторінці обкладинки розташовано нагрудний знак «Воїн-спортсмен» та напис у п’ять рядків: «Національна гвардія України ПОСВІДЧЕННЯ до спортивного нагрудного знака «Воїн-спортсмен» синього кольору.

З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки розміром 70 х 105 мм.

На лівому бланку внутрішнього боку посвідчення у верхній половині розташовано три горизонтальні смужки для зазначення військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого, посередині бланка розташовано напис у два рядки: «Присвоєння та підтвердження виконання норм ВСК». У нижній частині лівого бланка та у верхній і нижній частинах правого бланка розташовано напис у п’ять рядків: «присвоєно ______ ступінь ВСК»; «дата виконання _______»; «наказ _______________»; «від ___________20___ р. №___»; – під лінійкою «(ким присвоєно, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)»; «М. П.».

Усі написи – синього кольору.

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+