25.02.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   14.01.2015   № 19    |
+------------------------------+
+---+-------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2015 р.
за № 88/26533 |
+---+-------------------------------+

Про затвердження Зміни до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України

Відповідно до Закону України “Про оборону України” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність із чинним законодавством  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміну до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 06 лютого 2001 року № 36, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за № 169/5360 (із змінами), що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------+---------------+
| Міністр оборони України
генерал-полковник | С.Т. Полторак |
+-------------------------+---------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
14.01.2015  № 19 |
+---+-------------------------------+
+---+-------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2015 р.
за № 88/26533 |
+---+-------------------------------+

ЗМІНА до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України

Пункт 1.2 Інструкції викласти в такій редакції:

“1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на всі військові частини та на всіх військовослужбовців, крім військовослужбовців, які одержали захворювання, поранення, контузію, травму, каліцтво або загинули під час ведення бойових дій, участі в антитерористичній операції, в особливий період.”.

+-----------------------------+-------------+
| Начальник Управління
правового забезпечення
Генерального штабу
Збройних Сил України –
начальник юридичної служби
Збройних Сил
полковник юстиції | М.В. Кушнір |
+-----------------------------+-------------+