25.02.2015

УГОДА між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини

Уряд Литовської Республіки, Уряд Республіки Польща та Кабінет Міністрів України (далі - Сторони);

беручи до уваги положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил, підписаної в м. Лондон 19 червня 1951 року (далі - НАТО УСЗС);

беручи до уваги положення Угоди між Державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил (далі - УСЗС-ПЗМ), Додаткового протоколу до цієї Угоди, підписаного у м. Брюссель 19 червня 1995 року, а також Подальшого додаткового протоколу до цієї Угоди, підписаного у м. Брюссель 19 грудня 1997 року (далі - Додаткові Протоколи) у відповідних випадках;

керуючись цілями та принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй, підписаного в м. Сан-Франциско 26 червня 1945 року, що стосуються багатостороннього співробітництва в галузі міжнародних операцій та міжнародної безпеки;

беручи на себе зобов'язання стосовно участі у забезпеченні та зміцненні Євроатлантичної та регіональної стабільності і безпеки;

застосовуючи положення статей 3 та 4 Договору між Республікою Польща і Україною про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаного в м. Варшава 18 травня 1992 року, положення статей 4, 7 та 26 Договору про дружбу і співробітництво між Литовською Республікою і Україною, підписаного в м. Вільнюс 8 лютого 1994 року, та положення статей 4, 5 і 6 Договору між Республікою Польща та Литовською Республікою про дружні взаємовідносини та добросусідське співробітництво, підписаного в м. Вільнюс 26 квітня 1994 року;

зважаючи на положення Угоди між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про взаємну охорону секретної інформації, підписаної в м. Варшава 4 вересня 2001 року, Угоди між Урядом Республіки Польща та Урядом Литовської Республіки стосовно взаємного захисту інформації з обмеженим доступом, підписаної в м. Варшава 12 травня 2008 року, Угоди між Урядом Литовської Республіки та Кабінетом Міністрів України про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, підписаної в м. Київ 5 червня 2003 року (далі - Угоди про захист інформації з обмеженим доступом);

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1 МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Сторони створюють спільну литовсько-польсько-українську військову частину бригадного рівня (далі - Бригада).

2. Ця Угода визначає загальне призначення, принципи діяльності, порядок прийняття рішень, забезпечення безпеки та інші організаційні заходи, пов'язані з діяльністю Бригади.

СТАТТЯ 2 ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ

1. За згодою Сторін командування та підрозділи Бригади мають бути готовими до участі в міжнародних операціях (далі - Операції), що проводитимуться на підставі мандата Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

2. Участь Бригади або її окремих підрозділів в Операціях відбуватиметься виключно на підставі рішення відповідних уповноважених органів Литовської Республіки, Республіки Польща та України.

3. Виділення сил до складу Бригади не зачіпатиме національного суверенітету кожної з держав Сторін стосовно права самостійного прийняття рішення щодо розгортання власних сил для участі в конкретній операції.

СТАТТЯ 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Організаційна структура, комплектування, озброєння та військова техніка, принципи підготовки, управління, склад, ротація та інші аспекти функціонування Бригади визначатимуться окремою Технічною угодою (далі - ТУ), що укладатиметься між органами, які реалізують державну політику у сфері оборони, держав Сторін (далі - Виконавчі органи).

2. Командування Бригади - це багатонаціональний орган військового управління, створений з метою планування, організації та управління діяльністю Бригади. До складу командування Бригади входитиме її особовий склад, обладнання та техніка, матеріали і товари, виділені Виконавчими органами та (або) компетентними військовими органами Литовської Республіки, Республіки Польща та України, а також обладнання та техніка, матеріали і товари, придбані командуванням Бригади. Командування Бригади розташовуватиметься в м. Люблін, Республіка Польща. На командування Бригади розповсюджується законодавство Республіки Польща, а також відповідні норми міжнародного права.

3. Підрозділи, які виділяються державами Сторін до складу Бригади (далі - національні підрозділи), залишатимуться в складі збройних сил своїх держав на постійній основі. Відповідний рівень управління національними підрозділами передаватиметься державами Сторін командуванню Бригади.

4. Національні підрозділи, виділені до складу Бригади, розташовуватимуться на територіях своїх держав. Місця їх дислокації на період проведення навчань та підготовки до участі в Операціях визначатимуться Виконавчими органами.

5. Члени особового складу Литовської Республіки та України, виділені до командування Бригади, а також члени їхніх сімей, користуватимуться імунітетами та привілеями, передбаченими НАТО УСЗС, УСЗС-ПЗМ та Додатковими Протоколами до них, під час розташування і проживання на території Республіки Польща. Детальний порядок щодо застосування імунітетів та привілеїв, визначатиметься в ТУ.

6. Згідно з НАТО УСЗС, УСЗС-ПЗМ Республіка Польща зобов'язується сприяти вирішенню питань стосовно в'їзду, розташування, виїзду та інших питань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків особовим складом Бригади.

7. Положення НАТО УСЗС, УСЗС-ПЗМ та Додаткові Протоколи до них застосовуються до особового складу командування Бригади та членів їхніх сімей, а також національних підрозділів під час розташування на території держави іншої Сторони.

СТАТТЯ 4 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМАНДУВАННЯ БРИГАДИ

1. Загальні положення

1) Положення НАТО УСЗС, УСЗС-ПЗМ застосовуються до особового складу командування Бригади та членів їхніх сімей;

2) Посадові особи, які згідно із законодавством Республіки Польща мають право заходити до приміщень командування Бригади з метою виконання посадових обов'язків, можуть реалізовувати це право лише в присутності командира Бригади або його представника.

Це положення не розповсюджується на недоторканність архівів та інших офіційних документів;

3) Республіка Польща визнає дійсними всі види посвідчень водія та посвідчень на право керування транспортними засобами, виданих особовому складу командування Бригади та членам їхніх сімей;

4) Республіка Польща визнає, що власність як рухома, так і нерухома, що знаходиться у володінні або користуванні командування Бригади, а також його документація, майно та кошти користуватимуться імунітетом стосовно вилучення, конфіскації, арешту та відчуження, а також будь-якої форми адміністративного, юридичного втручання.

2. Питання, пов'язані з особовим складом Бригади

1) Командування Бригади може вживати заходів стосовно наймання:

a) місцевого цивільного персоналу згідно зі Статтею IX (4) НАТО УСЗС;

b) членів сімей особового складу на цивільні посади;

2) 3 метою отримання послуг командування Бригади може укладати договори з цивільними або юридичними особами (далі - Підрядниками). Підрядники не звільняються від сплати податків та інших обов'язкових платежів;

3) Необхідною умовою наймання працівників, зазначених у пунктах 2.1.а. та 2.1.b. цієї статті, або осіб, які залучаються Підрядниками за договорами найму та робота яких передбачатиме доступ до інформації з обмеженим доступом, є наявність у них та Підрядників відповідних дозволів на роботу з інформацією з обмеженим доступом;

4) Особи, зазначені в пунктах 2.1.а та 2.1.b цієї статті, які не є громадянами Республіки Польща, можуть в'їжджати та проживати на території Республіки Польща протягом всього періоду дії контракту з командуванням Бригади. Усі посвідчення водія та дозволи на керування моторизованою технікою підрядників визнаватимуться дійсними відповідними органами влади Республіки Польща. Зазначені особи не потребуватимуть дозволу на працевлаштування від органів влади Республіки Польща.

3. Послуги

1) Поштові послуги:

a) Офіційна кореспонденція та посилки особового складу командування Бригади можуть пересилатися та отримуватися через поштову службу, яка діє на території Республіки Польща;

b) Вартість поштових послуг поштової служби має бути аналогічною вартості поштових послуг, передбаченої для Збройних Сил Республіки Польща;

2) Послуги зв'язку:

a) Виконавчі органи та/або відповідні компетентні військові органи Республіки Польща забезпечуватимуть командування Бригади телефонним, факсимільним та електронним зв'язком, аналогічним тому, який передбачений для Збройних Сил Республіки Польща;

b) Виконавчі органи та/або відповідні компетентні військові органи Литовської Республіки та України матимуть право імпортувати, встановлювати і використовувати в межах розташування командування Бригади, та у разі технічної необхідності за межами його розташування, військові радіостанції, засоби та пристрої зв'язку, необхідні для забезпечення оперативної діяльності командування Бригади. Військові радіостанції, засоби та пристрої зв'язку використовуватимуться виключно в службових цілях. Встановлення, розміщення, користування частотами та застосування засобів зв'язку здійснюватимуться відповідно до законодавства Республіки Польща.

4. Правоздатність та дієздатність

Командування Бригади матиме правоздатність та дієздатність щодо вчинення правових дій, пов'язаних з виконанням покладених на нього завдань.

СТАТТЯ 5 КООРДИНАЦІЙНА ГРУПА

1. Виконавчі органи відповідають за виконання цієї Угоди та зобов'язуються створити Координаційну групу, яка складатиметься з їхніх представників.

2. Склад, завдання, права та обов'язки, порядок прийняття рішень та інші деталі стосовно функціонування Координаційної групи визначатимуться в ТУ.

СТАТТЯ 6 УПРАВЛІННЯ

1. Командир Бригади та інші уповноважені особи зі складу командування Бригади матимуть право давати накази та вказівки підлеглому особовому складу командування Бригади.

2. Під час проведення у складі Бригади спільних навчань, підготовки до участі та безпосередньої участі в Операціях командир Бригади та інші уповноважені особи зі складу Бригади матимуть право давати накази та вказівки підлеглому особовому складу національних підрозділів Бригади.

3. Особи, зазначені в пунктах 1 та 2 цієї статті, зобов'язані виконувати отримані накази та керуватися у роботі отриманими вказівками, якщо вони не суперечать міжнародному праву та (або) національному законодавству їхніх держав.

4. Офіційною мовою Бригади буде англійська.

СТАТТЯ 7 ПІДГОТОВКА, НАВЧАННЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

1. Відповідальність за підготовку національних підрозділів до участі в Операціях покладається на компетентні військові органи Литовської Республіки, Республіки Польща та України відповідно. З метою забезпечення взаємосумісності між національними підрозділами проводитимуться спільні навчання та тренування. Відповідний компетентний військовий орган Республіки Польща здійснюватиме координацію підготовки підрозділів Бригади до участі в Операціях.

2. З метою підтвердження відповідності встановленим стандартам проводитиметься сертифікація Бригади. Сертифікація національних підрозділів залишається відповідальністю компетентних військових органів Литовської Республіки, Республіки Польща та України відповідно.

3. Конкретні умови щодо проведення бойової підготовки, навчань та сертифікації визначатимуться окремими домовленостями.

СТАТТЯ 8 ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1. Відповідальність за логістичне забезпечення національних підрозділів Бригади на період проведення бойової підготовки, підготовки до участі в Операціях та безпосередньої участі в Операціях покладається на компетентні військові органи Литовської Республіки, Республіки Польща та України відповідно.

2. Умови та порядок логістичного забезпечення для кожного окремого навчання або Операції визначатимуться шляхом укладання окремої домовленості.

3. Виконавчі органи взаємодіятимуть з метою пошуку ефективного вирішення питань стосовно стратегічних перевезень в інтересах Бригади або підрозділів, що входять до її складу.

СТАТТЯ 9 МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Відповідальність за медичне забезпечення покладається на компетентні військові органи Литовської Республіки, Республіки Польща та України відповідно, якщо Виконавчі органи не домовляться про інше.

2. З метою ефективного використання наявних засобів стратегічної повітряної евакуації рекомендується надавати взаємну підтримку, координація якої здійснюватиметься командуванням Бригади.

3. Детальні умови надання медичного забезпечення особовому складу командування Бригади та членам їхніх сімей визначатимуться в ТУ.

4. На період підготовки до проведення навчання та безпосереднього проведення навчання й (або) Операції умови надання медичного забезпечення підрозділам Бригади, які беруть у них участь, визначатимуться відповідними документами та (або) шляхом укладення окремих домовленостей.

СТАТТЯ 10 ДИСЦИПЛІНА

1. Відповідальність за підтримання військової дисципліни покладається на компетентні військові органи Литовської Республіки, Республіки Польща та України відповідно.

2. Особовий склад національних підрозділів Бригади виконуватиме свої службові обов'язки відповідно до національного законодавства своїх держав.

СТАТТЯ 11 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

1. Кожна з держав Сторін відповідає за фінансове забезпечення власних підрозділів, що входять до складу Бригади, під час спільних тренувань та навчань, підготовки до участі в Операціях та безпосередньої участі в Операціях.

2. Порядок фінансування командування Бригади визначатиметься в ТУ.

СТАТТЯ 12 ОПОДАТКУВАННЯ

В межах, передбачених законодавством Литовської Республіки, Республіки Польща та України:

1) Командування Бригади звільняються від сплати податків, митних та інших обов'язкових платежів;

2) Обладнання, товари та інші матеріали, призначені для матеріально-технічного постачання та споживання, що тимчасово ввозяться та вивозяться на/з території Республіки Польща у зв'язку з виконанням командуванням Бригади покладених на нього завдань, звільняються від сплати податків, митних та інших обов'язкових платежів;

3) Обладнання, товари та інші матеріали, призначені для матеріально-технічного постачання та споживання, що тимчасово ввозяться та вивозяться на/з території Литовської Республіки, Республіки Польща та України у зв'язку з участю Бригади у спільних навчаннях та Операціях, звільняються від сплати податків, митних та інших обов'язкових платежів.

СТАТТЯ 13 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

1. З метою виконання цієї Угоди інформація з обмеженим доступом, що передаватиметься між Сторонами, захищатиметься відповідно до Угод про захист інформації з обмеженим доступом.

2. У разі якщо будь-якій з угод, зазначених у пункті 1 цієї статті, для передачі інформації з обмеженим доступом між Сторонами вимагається надання згоди Сторони, що є джерелом такої інформації, Сторони домовляються, що така згода надається положенням цього пункту. Однак ця згода стосуватиметься лише обміну інформацією з обмеженим доступом між Сторонами в рамках виконання цієї Угоди.

3. Командування Бригади матиме право збирати, використовувати, передавати, зберігати та охороняти інформацію з обмеженим доступом відповідно до загальних виконавчих розпоряджень стосовно захисту інформації з обмеженим доступом (далі - Загальні виконавчі розпорядження), зазначених у пункті 4 цієї статті.

4. Командування Бригади розробить Загальні виконавчі розпорядження. Загальні виконавчі розпорядження підлягають погодженню відповідними компетентними органами безпеки держав Сторін, визначеними Угодами про захист інформації з обмеженим доступом. Командування Бригади затвердить Загальні виконавчі розпорядження після отримання письмових повідомлень про їх погодження зазначеними компетентними органами безпеки.

СТАТТЯ 14 СПОРИ ТА ПРЕТЕНЗІЇ

1. Будь-які спори між Сторонами стосовно реалізації цієї Угоди вирішуватимуться виключно шляхом проведення консультацій та переговорів.

2. Усі питання стосовно претензій та зобов'язань між Сторонами, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться відповідно до положень НАТО УСЗС та УСЗС-ПЗМ.

СТАТТЯ 15 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Уряд Республіки Польща є Депозитарієм цієї Угоди.

2. Ця Угода набирає чинності через 30 днів з дати отримання Депозитарієм останнього письмового повідомлення про завершення виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою. Депозитарій письмово повідомляє решту Сторін про отримання такого повідомлення.

3. Невідкладно, після набрання чинності цією Угодою, Депозитарій виконує всі необхідні дії для реєстрації зазначеної Угоди в Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй відповідно до пункту 1 статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй, підписаного в м. Сан-Франциско 26 червня 1945 року. Депозитарій у найкоротший термін після реєстрації Угоди повідомляє про це решту Сторін.

4. Ця Угода залишається чинною протягом невизначеного строку.

5. Будь-яка зі Сторін може вийти з цієї Угоди шляхом надіслання письмового повідомлення про такий намір Депозитарію. Депозитарій невідкладно письмово інформує інші Сторони про отримання такого повідомлення. Дія цієї Угоди припиняється для Сторони, що ініціювала вихід з неї, через 180 днів після отримання Депозитарієм такого повідомлення.

6. До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, які набирають чинності відповідно до пункту 2 цієї статті.

7. Припинення дії Угоди не впливає на фінансові зобов'язання Сторін, що виникли в результаті її реалізації. Зазначені зобов'язання залишаються чинними до повного їх виконання.

8. Угода залишається відкритою для приєднання інших держав за спільним запрошенням Сторін. Будь-яка третя держава може приєднатися до Бригади шляхом приєднання до цієї Угоди. Приєднання до цієї Угоди здійснюється шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Угоди, які набирають чинності відповідно до положень пунктів 2 та 3 статті 15 цієї Угоди відповідно.

Учинено в м. Варшава 19 вересня 2014 року в одному примірнику, кожний литовською, польською, українською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди перевагу матиме текст, викладений англійською мовою. Депозитарій надішле завірені копії цієї Угоди решті Сторін.

+---+-------------------------------+
|  | ЗА УРЯД ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ |
+---+-------------------------------+
|  |      (підпис)      |
+---+-------------------------------+
|  |  ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА  |
+---+-------------------------------+
|  |      (підпис)      |
+---+-------------------------------+
|  | ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
+---+-------------------------------+
|  |      (підпис)      |
+---+-------------------------------+