27.03.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+---------------------------------+
| від 18 березня 2015 р. № 231-р |
|        Київ       |
+---------------------------------+

Про затвердження складу ради Державного фонду фундаментальних досліджень

1. Затвердити склад ради Державного фонду фундаментальних досліджень згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 1849 “Про затвердження складу ради Державного фонду фундаментальних досліджень”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 18     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------------+
|  | Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 231-р |
+---+---------------------------------------------+

СКЛАД ради Державного фонду фундаментальних досліджень

+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | КУХАР
Валерій Павлович | - |    завідувач відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук, академік Національної академії наук, голова ради    |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЛОБАНОВ     | - | заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, академік Національної академії наук, заступник голови ради |
|  |  Леонід Михайлович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    АЗАРЄНКОВ    | - |            проректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академік Національної академії наук            |
|  |  Микола Олексійович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     БАСОК     | - |        заступник директора Інституту технічної теплофізики Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук        |
|  |   Борис Іванович   |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     БІЛОУС     | - |  завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Національної академії наук, академік Національної академії наук  |
|  | Анатолій Григорович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    БУЛАВІН     | - |          завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук          |
|  | Леонід Анатолійович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     ВИЖВА     | - |                     проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка                      |
|  |  Сергій Андрійович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ГОЛОВКО     | - |     директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, академік Національної академії аграрних наук     |
|  | Анатолій Миколайович |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ГОРОВЕНКО    | - |   завідувач кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член-кореспондент Національної академії медичних наук   |
|  |  Наталія Григорівна  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ГРИГОРУК    | - |                   завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка                    |
|  |  Валерій Іванович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ДАНИЛЕНКО    | - | заступник директора Державної установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук”, член-кореспондент Національної академії наук  |
|  |  Анатолій Іванович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЄМЕЛЬЯНОВ    | - |        директор Національного науково-природничого музею Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук        |
|  |  Ігор Георгійович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЗАРИШНЯК    | - |        віце-президент - головний учений секретар Національної академії аграрних наук, академік Національної академії аграрних наук        |
|  |  Анатолій Семенович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ІЛЬЧЕНКО    | - |       проректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, академік Національної академії наук       |
|  |  Михайло Юхимович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    КОСТЕРІН    | - |      заступник директора Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук      |
|  |  Сергій Олексійович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   КРИЖАНІВСЬКИЙ   | - |        ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, член-кореспондент Національної академії наук        |
|  |  Євстахій Іванович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    КРИШТАЛЬ    | - |          директор Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук, академік Національної академії наук          |
|  |  Олег Олександрович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ЛУКОВСЬКИЙ    | - |             завідувач відділу Інституту математики Національної академії наук, академік Національної академії наук             |
|  |  Іван Олександрович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    МІХНЬОВ     | - |          головний учений секретар Національної академії медичних наук, член-кореспондент Національної академії медичних наук          |
|  | Володимир Анатолійович |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    МРИГЛОД     | - |           директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук, академік Національної академії наук           |
|  |   Ігор Миронович   |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    НАКОНЕЧНИЙ    | - |                   завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка                    |
|  | Олександр Григорович |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    ОНОПРІЄНКО    | - |       завідувач відділу Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва Національної академії наук       |
|  |  Валентин Іванович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |     РЕЄНТ     | - |         заступник директора Інституту історії України Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук         |
|  |  Олександр Петрович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |    СИДОРЕНКО    | - |                 віце-президент Національної академії мистецтв, академік Національної академії мистецтв                 |
|  |  Віктор Дмитрович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   | - |                 професор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка                 |
|  |  Олександр Іванович  |  |                                                                             |
+---+------------------------+---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+