27.03.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 18 березня 2015 р. № 124 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644 “Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3190; 2013 р., № 60, ст. 2150) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 29     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 124 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644

1. Назву постанови після слів “та резервістів” доповнити словами “, грошової виплати резервістам”.

2. У пункті 1:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

“1. Установити, що:

військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування у дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові у таких розмірах, відсотків добових у разі службового відрядження:”.

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість мінімальних заробітних плат на місяць):

+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|  |                                вищому офіцерському складу                                |  - 2;  |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|  |                                старшому офіцерському складу                               | - 1,9; |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|  |                               молодшому офіцерському складу                               | - 1,8; |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|  |                             сержантському і старшинському складу:                             |     |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|  |                        прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам                       | - 1,7; |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|  | молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам | - 1,6; |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|  |                                   рядовому складу                                   | - 1,5.”. |
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+