28.03.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 25 березня 2015 р. № 129 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 129 |
+---+----------------------------------------+

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті на поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є державні вугледобувні підприємства та господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, що зареєстровані та провадять діяльність на території, на якій органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження (далі - вугледобувні підприємства).

3. Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам на безповоротній основі.

Бюджетні кошти використовуються для фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств шляхом поповнення обігових коштів або збільшення статутного фонду вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств, що утворилася на 1 січня 2015 року, та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, з урахуванням результатів інвентаризації зазначеної заборгованості.

4. Вугледобувні підприємства здійснюють інвентаризацію простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, що утворилася на 1 січня 2015 року (враховуючи заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями за грудень 2014 року) та не погашена на день проведення інвентаризації.

Результати інвентаризації вугледобувні підприємства подають Міненерговугіллю.

5. Міненерговугілля:

1) затверджує розподіл обсягу бюджетних асигнувань у розрізі вугледобувних підприємств. Якщо сума виділених коштів менше ніж обсяг простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, Міненерговугілля розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами пропорційно обсягу заборгованості;

2) перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.