28.03.2015
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      10.03.2015  № 260       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 311/26756 |
+---+------------------------------+

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Міністерства праці України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року  № 389 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Міністерства праці України від 22 березня 1993 року № 16 „Про оплату праці в карбованцях працівників, відряджених за кордон по лінії економічного і технічного співробітництва”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 березня 1993 року за № 16;

наказ Міністерства праці України від 16 січня 1996 року № 4 „Про внесення змін до постанови Мінпраці України від 22 березня 1993 року № 16”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 1996 року за № 33/1058.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+