28.03.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    17.02.2015  № 210    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2015 р.
за № 274/26719 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» та Закону України «Про депозитарну систему України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 серпня 2000 року № 1660, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2000 року за № 551/4772 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 21 березня 2012 року № 399), що додаються.

2. Управлінню біржової діяльності та проведення аукціонів у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+--------------------+---------------+
| В. о. Голови Фонду | Д. Парфененко |
+--------------------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
17.02.2015  № 210 |
+---+--------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2015 р.
за № 274/26719 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші

1. Абзац другий пункту 1.4 розділу І викласти в такій редакції:

«підготовка до продажу на аукціоні пакетів акцій АТ, випущених у бездокументарній формі;».

2. Абзац другий пункту 3.2 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«Заявникам необхідно надати відомості про відкритий у депозитарній установі рахунок у цінних паперах.».

3. Пункт 7.2 розділу VII викласти в такій редакції:

«7.2. Ціна продажу акцій АТ на аукціоні може знижуватися до рівня фактичного попиту.».

4. Пункти 8.7, 8.8 розділу VIII викласти в такій редакції:

«8.7. Зведений протокол про підсумки аукціону разом з додатком у вигляді протоколу результатів аукціону щодо окремого об’єкта з переліком переможців та наказом ФДМУ про підведення підсумків аукціону є підставою для переказу цінних паперів з рахунку органу приватизації на рахунок покупця у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі.

8.8. Організатор торгів у двотижневий строк з дати одержання наказу ФДМУ про затвердження підсумків аукціону готує перелік осіб, які придбали акції, що є невід’ємною частиною протоколу.

Організатор торгів передає перелік осіб, які придбали акції, відповідному державному органу приватизації.

Державний орган приватизації передає зазначений перелік депозитарній установі, яка зарахувала на рахунок у цінних паперах акції конкретного АТ, які належать державі. Переліки надаються в паперовому та в електронному вигляді у форматі DBF-файлів на дискетах або засобами електронної пошти.».

5. У тексті Порядку слова «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» замінити словами «Про депозитарну систему України».

+-------------------------+-------------+
| Начальник Управління
біржової діяльності
та проведення аукціонів | В. Чердаков |
+-------------------------+-------------+