31.03.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 25 березня 2015 р. № 132 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Деякі питання залучення фінансового і юридичного радників суб’єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та міськими радами

Відповідно до пункту 14 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у разі прийняття Державною адміністрацією залізничного транспорту та державними підприємствами, що належать до сфери її управління, публічними акціонерними товариствами “Державний ощадний банк України”, “Державний експортно-імпортний банк України” та Київською міською радою (далі - позичальники) рішення про намір здійснити правочини за зовнішніми кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями, строк погашення яких настає до 2018 року включно, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань:

1) позичальники залучають:

компанію “Lazard Freres SAS” (Франція) як фінансового радника на умовах, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 130;

компанію “White&Case LLP” (Великобританія) як юридичного радника на умовах, визначених у договорах, що будуть укладені з нею;

2) оплата послуг зазначених радників здійснюється позичальниками за рахунок власних коштів та бюджету м. Києва.

2. Міністерство фінансів здійснює координацію заходів щодо підготовки та здійснення правочинів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, та погоджує такі правочини.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 34     |     |
+-------------------------+----------+