31.03.2015
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                     РІШЕННЯ                     |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                  03.03.2015  № 119                  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2015 р.
за № 316/26761 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

Відповідно до статті 18 Закону України «Про телекомунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 липня 2012 року № 324, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 року за № 1252/21564, такі зміни:

1) доповнити пункт 1.1 розділу І новим абзацом такого змісту:

«В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, на території проведення антитерористичної операції Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку може своїм рішенням оперативно-розпорядчого характеру встановлювати тимчасові особливості маршрутизації трафіка в ТМЗК України.»;

2) доповнити пункт 3.15 розділу ІІІ новим абзацом такого змісту:

«здійснювати маршрутизацію міжнародного трафіка голосової телефонії та трафіка голосової телефонії мереж рухомого (мобільного) зв’язку через міжнародні центри комутації та центри комутації рухомого (мобільного) зв’язку, які розташовані на території України, у індексах номерного ресурсу Російської Федерації для використання на тимчасово окупованій території України.».

2. Департаменту зв’язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+--------------+----------------+
| Голова НКРЗІ | О.Животовський |
+--------------+----------------+