31.03.2015
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      26.02.2015  № 220       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 308/26753 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 227 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах „Артек” і „Молода гвардія” (зі змінами) та з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві „Український дитячий центр „Молода гвардія” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів, що додається.

2. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (І. Хохленков) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 20 березня 2012 року № 153 „Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 553/20866.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+--------------------------+------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України | Н. Яресько |
+--------------------------+------------+
+---+-----------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
26.02.2015  № 220 |
+---+-----------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 308/26753 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення

1. Державне підприємство „Український дитячий центр „Молода гвардія” (далі – ДП „УДЦ „Молода гвардія”) є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, у якому діти, які направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних регіонів України.

2. У ДП „УДЦ „Молода гвардія” організовуються оздоровчі та тематичні зміни.

Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою.

3. До ДП „УДЦ „Молода гвардія” направляються діти віком:

від 8 до 16 років включно – у період з вересня до середини травня;

від 7 до 17 років включно – у період із середини травня до вересня.

4. Вартість путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, які будуть придбані за рахунок бюджетних коштів, визначається, виходячи з тривалості оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня. Вартість одного ліжко-дня затверджується наказом Мінсоцполітики України за погодженням з Мінфіном України.

5. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики України на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі – діти пільгових категорій).

6. Путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсоцполітики України квотою.

7. Квота путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” на календарний рік затверджується наказом Мінсоцполітики України.

II. Порядок розподілу путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

1. Мінсоцполітики України затверджує розподіл путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та укладає договори зі структурними підрозділами з питань сім’ї та дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи) про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

2. Розподіл путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” структурним підрозділам на відповідну оздоровчу зміну затверджується наказом Мінсоцполітики України.

3. Направлення дітей пільгових категорій до ДП „УДЦ „Молода гвардія” здійснюють структурні підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до зазначеного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

4. Мінсоцполітики України передає путівки структурним підрозділам, які здійснюють розподіл путівок у розрізі районів і міст обласного значення, відповідно до співвідношення чисельності в них дітей шкільного віку до загальної чисельності таких дітей у відповідній області, місті Києві з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

5. Керівники структурних підрозділів, керівники відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування своїм розпорядчим документом призначають працівника, на якого покладають обов’язки щодо підбору та направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” відповідно до вимог цього Положення.

6. Керівники структурних підрозділів забезпечують формування бази даних відповідних дітей пільгових категорій, які потребують оздоровлення та відпочинку в ДП „УДЦ „Молода гвардія”, і керуються цими даними для розподілу виділених путівок між відповідними підрозділами районних, районних у місті Києві державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

7. За нецільове використання путівок структурні підрозділи в місячний строк з дня виявлення таких фактів вживають заходів щодо стягнення коштів.

III. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку у ДП „УДЦ „Молода гвардія”

1. Уповноважені працівники структурних підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики України путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за довіреністю.

2. Структурні підрозділи надають путівки:

1) безоплатні:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань та здатним до самообслуговування;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітям із малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям із багатодітних сімей, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

2) путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 20 відсотків вартості путівки, що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

дітям із багатодітних сімей;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дитячим творчим колективам та спортивним командам – переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

3) путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 30 відсотків вартості путівки, що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

відмінникам навчання, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством;

дитячим творчим колективам та спортивним командам – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

4) путівки з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки, що сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

талановитим та обдарованим дітям – переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дитячим творчим колективам та спортивним командам – переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

відмінникам навчання;

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій.

3. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей.

4. Дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 20, 30 або 50 відсотків вартості путівки, у разі відсутності відповідної путівки може отримати путівку з найменшою частковою оплатою вартості, яка є в наявності структурного підрозділу, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

5. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем постійного проживання. Дитина пільгової категорії, яка виїхала з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зони проведення антитерористичної операції, може отримати путівку за місцем фактичного проживання.

6. Відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування вносять пропозиції щодо направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за безоплатними путівками і путівками з частковою оплатою вартості та складають списки дітей, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Положення і направляють їх разом з документами, зазначеними в пунктах 2 – 5 розділу IV цього Положення, до структурних підрозділів, яким вони підзвітні.

7. Сума різниці вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, сплачується до початку оздоровчої зміни у касу структурних підрозділів, що перераховують зазначені кошти протягом п’яти робочих днів на рахунок Мінсоцполітики України, відкритий в органах Державного казначейства України, для подальшого здійснення ним розрахунків із ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

Мінсоцполітики України перераховує вищезазначені кошти на рахунок ДП „УДЦ „Молода гвардія” на підставі акта приймання-передавання наданих послуг.

8. Структурні підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, формують і відповідним розпорядчим документом затверджують списки дітей, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія” від адміністративно-територіальної одиниці.

Підставою для видання такого розпорядчого документа є документи, зазначені в пунктах 2 – 5 розділу IV цього Положення, які мають зберігатися в структурних підрозділах протягом трьох років.

9. На підставі виданих структурними підрозділами розпорядчих документів заповнюються бланки путівок, що засвідчуються підписом керівника підрозділу і печаткою.

10. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка за наказом керівника структурного підрозділу визначається відповідальною від адміністративно-територіальної одиниці за супровід групи дітей (далі – старший супроводжувач).

11. Дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють) на руки путівки не видаються.

12. У разі неможливості використання путівки на зазначену оздоровчу зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в п’ятиденний строк у письмовій формі інформують Мінсоцполітики України із зазначенням причин, номера путівки та повертають невикористану путівку (разом з накладними).

13. Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Мінсоцполітики України.

Якщо путівку оформлено з порушенням вимог цього Положення, така путівка вважається виданою не за призначенням.

14. Здійснювати передачу путівок з однієї адміністративно-територіальної одиниці в іншу без видання відповідного розпорядчого документа Мінсоцполітики України забороняється.

IV. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

1. До відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій з питань сім’ї та дітей, органів місцевого самоврядування подаються відповідні документи.

2. Для надання безоплатних путівок подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей із малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

копія свідоцтва про народження;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до ДП „УДЦ „Молода гвардія”;

4) для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

довідки про доходи членів сім’ї;

5) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження;

форма первинної облікової документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, де описується стан здоров’я дитини та зазначається перебування під диспансерним наглядом;

довідки про доходи членів сім’ї;

6) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 – 3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років.

3. Для надання путівок з частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

2) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження;

форма первинної облікової документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, де описується стан здоров’я дитини та зазначається перебування під диспансерним наглядом;

3) для талановитих та обдарованих дітей – переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1 – 3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

4) для дитячих творчих колективів або спортивних команд – переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 – 3 командне місце), отримані впродовж останніх двох років.

4. Для надання путівок з частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження;

копії табелів за останні два роки;

довідки про доходи членів сім’ї;

2) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського рівня (1 – 3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

3) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження;

клопотання керівного органу громадської організації;

довідки про доходи членів сім’ї;

4) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1 – 3 командне місце), отримані впродовж останніх двох років.

5. Для надання путівок з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для талановитих та обдарованих дітей – переможців районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копія відповідного посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади районного рівня (1 – 3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

2) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда;

копії відповідного посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського, районного рівнів (1 – 3 командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

3) для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження;

копії табелів за останні два роки.

4) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження;

клопотання керівного органу громадської організації.

6. Зазначені в пунктах 2 – 5 цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення.

Копії документів засвідчуються керівниками відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що направляють дітей.

7. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати форму первинної облікової документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”.

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на проведення в ДП „УДЦ „Молода гвардія” необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини та згоду на внесення і використання за необхідності персональних даних дитини в базу даних ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім’ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, в якому виховується дитина, і засвідчує свій підпис печаткою закладу.

V. Проїзд груп дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” та їх прийом

1. Проїзд дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” проводиться організовано групами.

З метою забезпечення формування і відправлення групи до ДП „УДЦ „Молода гвардія” керівники структурних підрозділів видають розпорядчі документи про відправлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” і призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію проїзду дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” і у зворотному напрямку, у кількості один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. До складу осіб, які супроводжують, обов’язково входить медичний працівник.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей за весь період перебування в дорозі, у день заїзду та з моменту передачі їм дітей працівниками ДП „УДЦ „Молода гвардія” при від’їзді.

2. Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей, які направляються на оздоровлення в ДП „УДЦ „Молода гвардія”, старший супроводжувач проводить збори батьків (осіб, які їх замінюють) та дітей з питань організації проїзду, перебування дітей у ДП „УДЦ „Молода гвардія”, а також інструктаж із особами, які супроводжують дітей.

3. Діти, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття (з жовтня до квітня – тепле взуття, що не пропускає вологу), спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар), предмети особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, гребінець, носові хустинки).

4. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. ДП „УДЦ „Молода гвардія” приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

6. Структурні підрозділи у письмовій формі повідомляють адміністрацію ДП „УДЦ „Молода гвардія” про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту, координати рейсу або номер вагона за 5 днів до приїзду та аналогічну інформацію за 5 днів до від’їзду з ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

ДП „УДЦ „Молода гвардія” забезпечує зустріч та перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до ДП „УДЦ „Молода гвардія” під час приїзду та від’їзду дітей. Прийом дітей здійснюється безпосередньо в ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

7. Прибувши до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, старший супроводжувач повинен надати особі, яка відповідно до наказу ДП „УДЦ „Молода гвардія” призначена відповідальною за проведення заїзду на зміну, три примірники затверджених списків дітей та належним чином оформлені путівки і медичні довідки.

8. ДП „УДЦ „Молода гвардія” забезпечує проживання супроводжувачів на базі ДП „УДЦ „Молода гвардія”. Супроводжувачі груп дітей повинні прибути до ДП „УДЦ „Молода гвардія” не пізніше ніж за добу до від’їзду дітей та зареєструватись у відповідальної особи за прийом та відправлення дітей.

9. ДП „УДЦ „Молода гвардія” після заїзду дітей в 5-денний строк повідомляє Мінсоцполітики України про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

10. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до ДП „УДЦ „Молода гвардія” без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до ДП „УДЦ „Молода гвардія” не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує. Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що відповідальною особою за проведення заїзду на зміну ДП „УДЦ „Молода гвардія” та старшим супроводжувачем від адміністративно-територіальної одиниці складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється Мінсоцполітики України.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Мінсоцполітики України.

11. У разі хвороби дитини ДП „УДЦ „Молода гвардія” обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням та харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють) та зі структурними підрозділами.

VI. Порядок проведення тематичних змін у ДП ,,УДЦ ,,Молода гвардія”

1. План-графік розподілу путівок на оздоровлення та тематика змін затверджуються наказом Мінсоцполітики України на відповідний рік.

2. На кожну тематичну зміну ДП ,,УДЦ ,,Молода гвардія” розробляє положення про проведення тематичної зміни та подає на погодження до відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики України.

У положенні про проведення тематичної зміни зазначаються мета і завдання, строки її проведення, перелік організацій, які беруть участь у реалізації та проведенні фестивалів або окремих заходів тематичної зміни, фінансове забезпечення.

3. До проведення тематичної зміни можуть залучатися окремі відомі діячі мистецтв, спортсмени та інші почесні гості (за їх згодою).

Проживання осіб у гуртожитках та готелях, харчування, транспортне забезпечення здійснюються за рахунок гостей.

4. Вартість проведення кожної тематичної зміни погоджується Мінсоцполітики України.

VII. Звітність про використання путівок та контроль за дотриманням вимог цього Положення

1. Керівники структурних підрозділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни подають Мінсоцполітики України звіт про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за встановленою формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

2. За результатами бюджетного року структурні підрозділи у строк до 10 січня наступного за звітним року подають Мінсоцполітики України річний звіт про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за встановленою формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

3. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства структурні підрозділи у місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки чи часткової вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики України.

4. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених Мінсоцполітики України на придбання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, та за використанням путівок здійснюється в установленому законодавством порядку.

+-------------------------------------+--------------+
| Заступник директора
Департаменту оздоровлення
та санаторно-курортного лікування –
начальник відділу
нормативно-методичного
забезпечення оздоровлення
та відпочинку дітей | І. Хохленков |
+-------------------------------------+--------------+
+---+------------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного підприємства
„Український дитячий центр
„Молода гвардія” за рахунок
бюджетних коштів
(пункт 6 розділу III) |
+---+------------------------------------------+

СПИСОК дітей, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

на ________ зміну

з ____________ до ____________ 20____ року ______________________________________________ (область, місто, район)

+-------+-----------+-------------+-----------------------------+-----------------+----------------+---------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| № з/п | № путівки | Вид путівки | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата народження | Місце навчання | Місце проживання, телефон | П. І. Б. батьків (або осіб, які їх замінюють) | Примітка |
+-------+-----------+-------------+-----------------------------+-----------------+----------------+---------------------------+-----------------------------------------------+----------+
|  1  |   2   |   3   |       4       |    5    |    6    |       7       |            8            |  9   |
+-------+-----------+-------------+-----------------------------+-----------------+----------------+---------------------------+-----------------------------------------------+----------+
|    |      |       |               |         |        |              |                        |     |
+-------+-----------+-------------+-----------------------------+-----------------+----------------+---------------------------+-----------------------------------------------+----------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------------------+
| Заступник голови районної, районної у місті Києві державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування | ____________________
(підпис) | ______________________________
(П.І.Б.) |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------------------+
|                           М.П.                           |           |                |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------------------+
+---+------------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного підприємства
„Український дитячий центр
„Молода гвардія” за рахунок
бюджетних коштів
(пункт 1 розділу VII) |
+---+------------------------------------------+

ЗВІТ про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

_______________________________ (область, місто, район) на ________ зміну з ____________ до ____________ ____ року

безоплатні

з частковою оплатою за рахунок батьків (або осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством

20 %

30 %

50 %

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок путівок на початок звітного періоду

2

Одержано путівок у звітному періоді

3

Видано путівок за звітний період

4

Повернуто бланків

5

Залишок путівок на кінець звітного періоду

6

Сума коштів, яка прийнята до заліку

7

Із загальної кількості путівок видано:

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

дітям-інвалідам

дітям із багатодітних сімей

дітям із малозабезпечених сімей

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків

дітям, які перебувають на диспансерному обліку

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад

дитячим творчим колективам та спортивним командам

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій

відмінникам навчання

+--------------------+----------------+----------------------------+
|   Керівник   | ______________
(підпис) | __________________________
(П.І.Б.) |
+--------------------+----------------+----------------------------+
| Головний бухгалтер | ______________ | __________________________ |
|          |  (підпис)  |     (П.І.Б.)     |
+--------------------+----------------+----------------------------+
|    М.П.    |        |              |
+--------------------+----------------+----------------------------+
+---+------------------------------------------+
|  | Додаток 3
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного підприємства
„Український дитячий центр
„Молода гвардія” за рахунок
бюджетних коштів
(пункт 2 розділу VII) |
+---+------------------------------------------+

РІЧНИЙ ЗВІТ про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

___________________________ за 20__ рік (область, місто, район)

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

на 80 %

на 70 %

на 50 %

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього за рік

у тому числі

1 зміна

2 зміна

Перераховано коштів батьків

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

+--------------------+----------------+----------------------------+
|   Керівник   | ______________
(підпис) | __________________________
(П.І.Б.) |
+--------------------+----------------+----------------------------+
| Головний бухгалтер | ______________ | __________________________ |
|          |  (підпис)  |     (П.І.Б.)     |
+--------------------+----------------+----------------------------+
|    М.П.    |        |              |
+--------------------+----------------+----------------------------+