01.04.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+---------------------------------+
| від 18 березня 2015 р. № 252-р |
|        Київ       |
+---------------------------------+

Про тимчасове покладення виконання обов’язків Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики на Сігріянську В.О.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, виконання обов’язків Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики в частині погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівників підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апарату обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, їх заохочення та притягнення до відповідальності, погодження структури, штатної чисельності та затвердження планів роботи апарату Урядового уповноваженого, погодження структури, штатної чисельності та погодження планів роботи підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апарату обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на керівника апарату Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Сігріянську Віру Олександрівну.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 19     |     |
+-------------------------+----------+