01.04.2015
+---+---------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.02.2015 № 156 |
+---+---------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2015 р.
за № 281/26726 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає вимоги до відбору, підготовки та організації діяльності уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти (далі - уповноважена особа) в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт зовнішнього оцінювання) в 2015 році.

2. Добір уповноважених осіб здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр) за наказом Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Український центр) з числа працівників Українського та регіональних центрів, місцевих органів управління освітою, педагогічних, науково-педагогічних працівників, які пройшли відповідний інструктаж.

3. Списки уповноважених осіб затверджуються наказом Українського центру не пізніше ніж за 21 день до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання).

4. Розподіл уповноважених осіб за пунктами зовнішнього оцінювання  затверджується наказом регіонального центру не раніше ніж за три дні до проведення зовнішнього оцінювання з певного предмета. Уповноважена особа не може залучатися до проведення зовнішнього оцінювання в одному й тому самому пункті зовнішнього оцінювання більше двох разів.

5. Залучення уповноважених осіб до проведення зовнішнього оцінювання здійснюється на договірних засадах між особою та відповідним регіональним центром.

Час, який витрачається уповноваженою особою на проїзд до пункту зовнішнього оцінювання та у зворотному напрямку (у разі її залучення до проведення зовнішнього оцінювання не в місті проживання), додається до часу роботи в пункті зовнішнього оцінювання.

6. Організацію проведення інструктажів для уповноважених осіб здійснюють регіональні центри.

7. Уповноважена особа в процесі виконання своїх функціональних обов’язків використовує номерну печатку Українського центру.

8. Уповноважена особа зобов’язана:

координувати діяльність працівників пункту зовнішнього оцінювання з відповідним регіональним центром;

розподіляти старших інструкторів та інструкторів за аудиторіями,  чергових - за місцями чергування;

здійснювати заміну працівників пункту зовнішнього оцінювання (у разі потреби);

розподіляти громадських спостерігачів за аудиторіями та проводити для них інструктаж;

засвідчувати факт проходження учасниками зовнішнього оцінювання з певного предмета шляхом проставляння відміток у Сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання;

здійснювати контроль за проведенням зовнішнього оцінювання;

вирішувати ситуації (відповідно до орієнтовного переліку нестандартних ситуацій, що можуть виникнути під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, та способів їх вирішення, наведеного у додатку 18 до Порядку роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 17 лютого 2015 року № 156);

вивчати факти, зазначені в апеляційних заявах учасників зовнішнього оцінювання, про порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;

завіряти документи пункту зовнішнього оцінювання;

здійснювати контроль за підготовкою до відправлення контейнера(ів) з матеріалами зовнішнього оцінювання, опломбування його (їх) номерною печаткою Українського центру;

складати спільно з відповідальним за пункт зовнішнього оцінювання та громадськими спостерігачами, які були присутні в пункті зовнішнього оцінювання, протокол про завершення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 29 до Порядку роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2015 року № 156).

9. У процесі виконання своїх обов’язків уповноважена особа має право:

отримувати вичерпну інформацію від регіонального центру про особливості організації роботи пункту зовнішнього оцінювання;

здійснювати огляд усіх приміщень пункту зовнішнього оцінювання під час підготовки та проведення зовнішнього оцінювання;

здійснювати контроль за виконанням учасниками зовнішнього оцінювання та працівниками пункту зовнішнього оцінювання нормативно-правових актів з питань зовнішнього оцінювання;

залучати громадських спостерігачів до вирішення конфліктних ситуацій.

10. Під час проведення зовнішнього оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання уповноважена особа повинна мати документ, що посвідчує особу, посвідчення, форма якого подана у додатку, персональну нагрудну картку (бейдж), де вказано її прізвище, ім’я, по батькові та назву посади в пункті зовнішнього оцінювання, технологічну карту уповноваженої особи (додаток 15 до Порядку роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 17 лютого 2015 року № 156) Українського центру оцінювання якості освіти, кулькову (гелеву) ручку з пастою чорного кольору, годинник, номерну печатку Українського центру.

+-----------------------+--------------+
| Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти | Ю. Кононенко |
+-----------------------+--------------+
+---+-------------------------------------+
|   | Додаток
до Положення про уповноважену особу
Українського центру оцінювання
якості освіти
(пункт 10) |
+---+-------------------------------------+

ПОСВІДЧЕННЯ