03.04.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    06.03.2015  № 300    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 березня 2015 р.
за № 322/26767 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі

Відповідно до статей 231, 232, 247 Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу «Для митного контролю електроенергії» Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1036/21348 (із змінами), такі зміни:

рядок 2 виключити.

У зв’язку з цим рядки 3-64 вважати відповідно рядками 2-63;

рядок 4 виключити.

У зв’язку з цим рядки 5-63 вважати відповідно рядками 4-62;

рядок 9 виключити.

У зв’язку з цим рядки 10-62 вважати відповідно рядками 9-61;

рядки 10-12 виключити.

У зв’язку з цим рядки 13-61 вважати відповідно рядками 10-58.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+