07.04.2015
+---+----------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
31.03.2015 № 466/5 |
+---+----------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 350/26795 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України

1. Цей Порядок визначає умови та підстави для отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами (далі - користувач) відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронній формі з метою здійснення ними повноважень, визначених законом.

2. Користувач отримує відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронній формі у вигляді виписки, витягу та довідки через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Доступ користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) з метою отримання відомостей з нього в електронній формі надається на підставі договору, укладеного між таким користувачем та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру шляхом приєднання користувача до договору, що розміщується на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру.

У разі коли користувачем є посадова особа органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договір укладається між органом, у якому працює такий користувач, та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

4. Договір, визначений пунктом 3 цього Порядку, крім умов, які є обов’язковими для даного виду договору відповідно до закону, повинен містити такі умови:

посилання на те, що приєднання до договору здійснюється шляхом надсилання відповідної заявки;

вимоги до заявки про надання доступу до Єдиного державного реєстру з метою отримання відомостей з Єдиного державного реєстру;

вимоги до робочого місця користувача;

вимоги до повідомлення технічного адміністратора Єдиного державного реєстру про перелік посадових осіб користувача в електронній формі.

Текст договору погоджується з розпорядником Єдиного державного реєстру.

5. Користувачі отримують відомості з Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру відповідно до пунктів 5-7, 14-16 розділу ІІ Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

6. Виписки, витяги та довідки засвідчуються підписом користувача, скріпленим його печаткою (за наявності), та залишаються у відповідній справі, у зв’язку з якою здійснено пошук інформації.

7. Користувач вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних фізичних осіб, отриманих згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

8. Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, установлених законом.

+-----------------------+----------------+
| Директор Департаменту
державної реєстрації | С.В. Бенедисюк |
+-----------------------+----------------+