07.04.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    10.03.2015  № 306    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2015 р.
за № 333/26778 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою встановлення принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 березня 2013 року № 397 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2013 року за № 572/23104.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
10.03.2015 № 306 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2015 р.
за № 333/26778 |
+---+------------------------------+

ПРИНЦИПИ опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій

1. Ці Принципи та критерії призначені для використання Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) під час проведення аналізу отриманих від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, і описують:

1) принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

2) критерії аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

2. Опрацювання одержаної від СПФМ інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, базується на таких основних принципах:

1) повноти опрацювання інформації;

2) послідовності опрацювання інформації;

3) збереження та захисту інформації;

4) контролю за опрацюванням інформації;

5) своєчасності та об’єктивності опрацювання інформації;

6) незалежності та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу при опрацюванні ними інформації;

7) категорійності обробки повідомлень про фінансові операції з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;

8) всебічного використання інформації з інших передбачених законодавством джерел під час опрацювання інформації.

3. Під час опрацювання одержаної від СПФМ інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, аналізу підлягають:

1) економічний сенс та мета фінансової операції;

2) вид активу або форма розрахунку, що використовується при проведенні фінансової операції, та сума фінансової операції;

3) відповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності учасника операції;

4) місцезнаходження, місце проживання або місце перебування осіб, що проводять фінансову операцію, або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), їх сфера та період діяльності;

5) предмет угоди між учасниками фінансової операції, а також фінансові інструменти, що використовуються під час проведення фінансової операції, інша інформація.

4. Під час опрацювання одержаної від СПФМ інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, враховуються:

1) додаткова інформація від СПФМ про підозру у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, або вчиненні діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

2) послідовність та зв’язок фінансових операцій, які за своєю суттю можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, або вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

3) наявність даних, що свідчать про причетність учасників фінансової операції до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, вчинення суспільно небезпечних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також щодо застосування міжнародних санкцій до учасників фінансової операції.

+--------------------------------+-------------+
| Директор Департаменту
податкової, митної політик
та методології бухгалтерського
обліку | М.О. Чмерук |
+--------------------------------+-------------+