28.04.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про міліцію" щодо збереження грошового та інших видів забезпечення працівникам міліції, захопленим у полон або заручниками, або безвісно відсутнім

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 19 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2006 р., № 51, ст. 519) доповнити частинами четвертою - шостою такого змісту:

"За працівниками міліції, захопленими в полон або заручниками, або визнаними в установленому законом порядку безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім’ям зазначених працівників міліції щомісячно виплачується грошове забезпечення, у тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у розмірах, встановлених працівнику міліції на день захоплення його в полон або заручником, або визнання в установленому законом порядку безвісно відсутнім.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей працівників міліції:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які постійно, переважно або тимчасово проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні працівників міліції, або батькам працівників міліції рівними частками, якщо працівники міліції не перебувають у шлюбі і не мають дітей. При цьому виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення працівників міліції у полон або заручниками, або їх звільнення чи визнання у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи оголошення померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більш ніж до дня виключення працівника міліції з кадрів Міністерства внутрішніх справ України в установленому порядку.

У разі індексації грошового забезпечення працівників міліції грошове забезпечення членам сімей працівників міліції, захоплених у полон або заручниками, а також визнаних в установленому законом порядку безвісно відсутніми, виплачується з урахуванням такої індексації".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які до набрання чинності цим Законом у зв’язку із виконанням службових обов’язків перебували на території проведення антитерористичної операції та були захоплені в полон або заручниками, або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми.

3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 9 квітня 2015 року |       |
|   № 324-VIII   |       |
+---------------------+-------------+