29.04.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 15 квітня 2015 р. № 220 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. № 838

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. № 838 “Деякі питання виконання діючих та нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 91, ст. 3346) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 220 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. № 838

1. У вступній частині постанови слова і цифри “підпункту 263.9.2 пункту 263.9 статті 263” замінити словами і цифрами “пункту 252.21 статті 252”.

2. У Порядку відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

в абзаці четвертому слова і цифри “підпунктом 263.9.2 пункту 263.9 статті 263” замінити словами і цифрами “пунктом 252.21 статті 252”;

в абзаці п’ятому слова “плати за користування надрами” замінити словами “рентної плати за користування надрами”;

2) у пункті 9 слово “Міндоходів” замінити словом “ДФС”.

3. У тексті Порядку визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, затвердженого зазначеною постановою, слова “плати за користування надрами” замінити словами “рентної плати за користування надрами”.

4. В абзаці сьомому пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних проектів (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, затвердженого зазначеною постановою, слово “Міндоходів” замінити словом “ДФС”.