29.04.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
|      УХВАЛА      |
| КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ |
+------------------------------+

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Кушнір Оксани Олександрівни щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 785 Цивільного кодексу України

+----------------------+-------------------+
| м. Київ
18 лютого 2015 року
№ 4-у/2015 | Справа № 2-7/2015 |
+----------------------+-------------------+

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Гультая Михайла Мирославовича, Касмініна Олександра Володимировича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мельника Миколи Івановича, Саса Сергія Володимировича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Сліденка Ігоря Дмитровича, Стецюка Петра Богдановича, Шевчука Станіслава Володимировича - доповідача, Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Кушнір Оксани Олександрівни щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 785 Цивільного кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача Шевчука С.В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянка Кушнір О.О. звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення окремих положень статті 785 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс), у якій передбачено, що у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі (частина перша); якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення (частина друга).

Суб'єкт права на конституційне звернення просить витлумачити такі приписи названої статті:

- словосполучення "у разі припинення договору найму", вжите в частині першій цієї статті, "роз'яснивши, що в ньому визначено єдину і безумовну підставу виникнення у наймодавця права вимагати від наймача сплати неустойки, передбаченої частиною другою зазначеної статті і що ця підстава розширеному тлумаченню та застосуванню не підлягає";

- словосполучення "за користування річчю за час прострочення", яке міститься в частині другій названої статті, "роз'яснивши, що зазначеною нормою встановлюється відповідальність орендаря за неповернення орендованого майна у встановлений строк у вигляді неустойки, застосування якої не ставиться в залежність від фактичного продовження користування майном чи інших обставин крім передбаченої в частині першій статті 785 Цивільного кодексу України".

Необхідність в офіційному тлумаченні вказаних положень Кодексу автор клопотання обґрунтовує неоднозначним, як він вважає, їх застосуванням судами України, що призвело до порушення його права, передбаченого статтею 41 Конституції України.

На підтвердження своєї позиції Кушнір О.О. долучила до конституційного звернення копії рішення господарського суду Львівської області від 18 липня 2013 року та постанов Львівського апеляційного господарського суду від 28 жовтня 2013 року, Вищого господарського суду України від 24 грудня 2013 року, Верховного Суду України від 19 серпня 2014 року у справі, у якій вона була стороною, а також постанов Вищого господарського суду України від 2 червня 2011 року, від 11 березня 2014 року, від 22 квітня 2014 року, Верховного Суду України від 2 вересня 2014 року, ухвалених у справах щодо інших осіб.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Третьою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 30 січня 2015 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні зазначається обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42); підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94).

У процесі підготовки справи до розгляду на засіданні Конституційного Суду України встановлено, що Верховний Суд України постановою від 19 серпня 2014 року скасував постанову Вищого господарського суду України від 24 грудня 2013 року у справі, у якій Кушнір О.О. була стороною, і направив цю справу на новий касаційний розгляд. За результатами розгляду Вищий господарський суд України ухвалив постанову від 7 жовтня 2014 року, відповідно до якої рішення господарського суду Львівської області від 18 липня 2013 року та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 28 жовтня 2013 року скасовано, а справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Конституційний Суд України вважає, що скасовані судові рішення не є підтвердженням неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, тому їх не можна брати до уваги при вирішенні питання щодо наявності підстав для офіційного тлумачення положень Конституції України або законів України.

Оскільки інші долучені до конституційного звернення судові рішення були прийняті за різних юридично значимих обставин, то вони також не підтверджують неоднозначного застосування положень Кодексу, щодо офіційного тлумачення яких звернулася Кушнір О.О.

Таким чином, автор клопотання не довів неоднозначного застосування судами України окремих положень статті 785 Кодексу, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у цій справі за пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Кушнір Оксани Олександрівни щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 785 Цивільного кодексу України на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

+---+----------------------------+
|  | КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ |
+---+----------------------------+

{Текст взято з сайту Конституційного Суду України}