30.04.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 611

27 квітня 2015 р.

Про Порядок забезпечення народних депутатів України, органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України засобами комп'ютерної техніки, програмними засобами та доступом до інформаційних ресурсів

1. Затвердити Порядок забезпечення народних депутатів України, органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України засобами комп'ютерної техніки, програмними засобами та доступом до інформаційних ресурсів (додається).

2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України за поданням Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України щороку передбачати у проекті кошторису Верховної Ради України видатки на придбання та супроводження засобів комп'ютерної техніки, активного мережевого обладнання, програмних засобів, запасних частин і витратних матеріалів для забезпечення народних депутатів України, органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, забезпечення функціонування та розвитку автоматизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 1 липня 2003 року № 664 "Про Порядок забезпечення народних депутатів України, органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України комп'ютерною технікою, програмними засобами та доступом до інформаційних ресурсів".

4. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на Керівника Апарату Верховної Ради України.

+-------------------------------+------------+
| Голова Верховної Ради України | В.ГРОЙСМАН |
+-------------------------------+------------+
|                |      |
+-------------------------------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Голови
Верховної Ради України
№ 611 від 27 квітня 2015 року |
+---+-------------------------------+

ПОРЯДОК забезпечення народних депутатів України, органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України засобами комп'ютерної техніки, програмними засобами та доступом до інформаційних ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Регламенту Верховної Рада України та Положення про Апарат Верховної Ради України.

1.2. Порядок визначає правові засади та загальні правила надання у користування, переміщення, реєстрації, підключення до інформаційних ресурсів Верховної Ради України та використання засобів комп'ютерної техніки у Верховній Раді України.

1.3. Положення цього Порядку є обов'язковими для виконання народними депутатами України, працівниками органів Верховної Ради України та працівниками Апарату Верховної Ради України, які отримують у користування засоби комп'ютерної техніки, програмні засоби та доступ до інформаційних ресурсів.

1.4. Контроль за належним функціонуванням та ефективним використанням автоматизованих систем, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, здійснюється Управлінням комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України (далі - Управлінням комп'ютеризованих систем).

2. Порядок видачі та повернення засобів комп'ютерної техніки

2.1. Службовий кабінет народного депутата України на строк виконання депутатських повноважень обладнується одним комплектом засобів комп'ютерної техніки (далі - ЗКТ): персональним комп'ютером з принтером або багатофункціональним пристроєм, підключенням його до інформаційних ресурсів Верховної Ради України та наданням адреси електронної пошти.

2.2. ЗКТ встановлюються народному депутатові України за його письмовою заявою або за заявою завідувача секретаріату комітету, в якому працює народний депутат, після визначення Верховною Радою України переліку, кількісного складу і предметів відання комітетів Верховної Ради України та місцезнаходження персонального робочого місця народного депутата (адреса адміністративного будинку, номер кабінету, номер службового телефону).

2.3. Народному депутатові України також може надаватися у користування мобільний ЗКТ (за наявності на балансі Верховної Ради України) для роботи у службовому кабінеті та за його межами.

2.4. Після завершення терміну депутатських повноважень чи у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України ЗКТ, надані народному депутатові України, в обов'язковому порядку протягом 10 діб повертаються Управлінню комп'ютеризованих систем.

2.5. Робочі місця працівників секретаріатів депутатських фракцій і груп та робочі місця працівників Апарату Верховної Ради України обладнуються ЗКТ за письмовою заявою керівника структурного підрозділу, в якій зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові користувача (повні);

назва підрозділу;

місце розташування (адреса адміністративного будинку, номер кабінету та номер службового телефону);

перелік інформаційних ресурсів або сервісів мережі (електронна пошта та інше), доступ до яких потрібен;

обґрунтування необхідності підключення до відповідних інформаційних ресурсів та сервісів.

ЗКТ встановлюються на робочих місцях працівників Апарату Верховної Ради України з під'єднанням до локальної комп'ютерної мережі, наданням доступу до мережі Інтернет та інформаційних ресурсів Верховної Ради України, зазначених у переліку.

2.6. Забезпечення ЗКТ тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України здійснюється за постановою Верховної Ради України про утворення такої комісії за рахунок ЗКТ секретаріату комітету Верховної Ради України, який є профільним з питань, віднесених до компетенції такої комісії, якщо інше не визначено зазначеною постановою.

2.7. ЗКТ передається користувачеві на підставі акта приймання-передачі матеріальних цінностей, форма якого затверджується Керівником Управління справами Апарату Верховної Ради України.

2.8. У разі звільнення працівника або переведення його до іншого структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України закріплені за ним ЗКТ повертаються Управлінню комп'ютеризованих систем, а зареєстроване за ним підключення та надання всіх послуг комп'ютерної мережі припиняються або перереєстровуються за письмовим зверненням керівника відповідного структурного підрозділу.

3. Порядок підключення засобів комп'ютерної техніки до інформаційних ресурсів Верховної Ради України

3.1. Підключення ЗКТ до локальної мережі з наданням доступу до ресурсів комп'ютерної мережі здійснюється винятково фахівцями Управління комп'ютеризованих систем за письмовою заявою народного депутата України, керівника органу Верховної Ради України або керівника структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.

3.2. Після підключення ЗКТ до мережі користувачеві видається реєстраційна картка із зазначенням адреси електронної пошти, логіну та пароля.

3.3. Інформація, що міститься у реєстраційній картці, не може передаватися або розголошуватися іншим особам. У разі обґрунтованої підозри користувача про те, що інформація, що міститься у його реєстраційній картці, стала відома іншим особам, такий користувач невідкладно звертається до необхідно Управління комп'ютеризованих систем щодо зміни реєстраційних даних.

3.4. Підключення до бездротової мережі Wi-Fi здійснюється за письмовою заявою народного депутата України, керівника органу Верховної Ради України або керівника структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України. Таке підключення реалізується лише у приміщеннях, де створено і введено в експлуатацію сегменти бездротової мережі. За допомогою такого підключення користувачу надається можливість користування лише публічними ресурсами Верховної Ради України та мережі Інтернет, без використання спеціалізованого програмного забезпечення та сервісів локальної обчислювальної мережі.

4. Порядок встановлення програмного забезпечення

4.1. На ЗКТ, що надаються у користування народним депутатам України, працівникам органів Верховної Ради України та працівникам Апарату Верховної Ради України, встановлюється ліцензійне програмне забезпечення, яке в установленому законодавством порядку віднесено до майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України.

4.2. Фахівцям Управління комп'ютеризованих систем надається право віддалено адмініструвати ЗКТ, встановлювати додаткове та поновлювати наявне програмне забезпечення, вносити зміни до конфігураційних файлів, проводити діагностику функціонування ЗКТ та встановленого на них програмного забезпечення.

5. Порядок інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України

5.1. Інформаційно-технологічне забезпечення діяльності народних депутатів України, органів Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України здійснюється з використанням діючих автоматизованих систем Верховної Ради України.

5.2. Доступ до інформаційних ресурсів та сервісів Верховної Ради України надається виключно за письмовою заявою народного депутата України, керівника секретаріату депутатської фракції (групи), завідувача секретаріату комітету або керівника структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.

5.3. З метою забезпечення безпеки інформаційних ресурсів Верховної Ради України, запобігання витоку інформації з обмеженим доступом, персональних даних Управління комп'ютеризованих систем може обмежувати доступ до ресурсів мережі Інтернет, що не належать до законотворчої та професійної діяльності Верховної Ради України, а також ускладнюють надання послуг Інтернет та роботу локальної комп'ютерної мережі, становлять загрозу інформаційній безпеці.

6. Порядок використання засобів комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційних ресурсів Верховної Ради України

6.1. Користувачі ЗКТ зобов'язані належним чином ставитися до наданого їм у користування комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, інформаційних баз даних, використовувати їх винятково за призначенням.

6.2. Кожен користувач ЗКТ несе персональну відповідальність за збереження інформації, що обробляється та зберігається на його комп'ютері та інших пристроях, підключених до комп'ютерної мережі, вчасне її копіювання та архівацію.

6.3. Користувачам ЗКТ забороняється робота з системними привілеями адміністратора. Права адміністратора можуть бути надані користувачеві винятково Управлінням комп'ютеризованих систем за письмовим зверненням народного депутата України, керівника органу Верховної Ради України або керівника структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України з обґрунтуванням необхідності.

6.4. Користувач зобов'язаний надавати безперешкодний доступ до ЗКТ фахівцям Управління комп'ютеризованих систем для здійснення ними своїх службових обов'язків.

6.5. Надання доступу до інформаційних ресурсів та сервісів припиняється:

за ініціативою народного депутата України, керівника органу Верховної Ради України або керівника структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України, працівником якого є користувач;

у разі звільнення, оформлення соціальної відпустки або переведення користувача в інший структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України чи в іншу установу;

у зв'язку з порушенням користувачем вимог цього Порядку або інших нормативних актів, що регламентують порядок надання доступу до інформаційних ресурсів та сервісів.

6.6. Користувачеві комп'ютерної техніки забороняється:

відкривати корпуси ЗКТ, самостійно проводити їх ремонт або технічне обслуговування (крім пристроїв, підключених у порядку, визначеному п. 3.4);

самостійно змінювати місце розташування ЗКТ (крім пристроїв, підключених у порядку, визначеному п. 3.4);

підключати додаткове периферійне обладнання, встановлювати будь-які пристрої (радіо-модеми, Wi-Fi-карти, Bluetooth-адаптери, мережеві карти тощо) для отримання доступу до мережі Інтернет (крім пристроїв, підключених у порядку, визначеному п. 3.4);

самовільно використовувати додаткове мережеве обладнання (комутатори, маршрутизатори тощо) для підключення до комп'ютерної мережі Верховної Рада України;

змінювати конфігурацію системних файлів, мережевих налагоджень (крім пристроїв, підключених у порядку, визначеному п. 3.4);

надавати загальний доступ до комп'ютерної бездротової мережі з пристроїв, підключених у порядку, визначеному п. 3.4;

самостійно встановлювати і видаляти програмне забезпечення та запрошувати сторонніх осіб для виконання таких робіт (крім пристроїв, підключених у порядку, визначеному п. 3.4);

використовувати ЗКТ і встановлене програмне забезпечення у неслужбових цілях, здійснювати заходи, що можуть призвести до пошкодження або втрати дієздатності ЗКТ, операційної системи чи комп'ютерної мережі Верховної Ради України;

здійснювати копіювання ліцензійного програмного забезпечення, інформаційних баз даних і передавати їх іншим особам;

використовувати будь-яке стороннє програмне забезпечення (крім пристроїв, підключених у порядку, визначеному п. 3.4);

зберігати та використовувати на комп'ютері ігрові та розважальні програми (крім пристроїв, підключених у порядку, визначеному п. 3.4);

використовувати паролі облікових записів користувачів комп'ютерної мережі Верховної Ради України для особистих цілей (наприклад, для облікового запису особистого провайдера послуг Інтернет, особистої електронної пошти тощо);

зберігати паролі у будь-якому вигляді (повністю або частково) в загальнодоступному місці на будь-яких фізичних чи електронних носіях, крім виданої реєстраційної картки;

залишати без нагляду включений комп'ютер або мобільний пристрій з можливим доступом до них сторонніх осіб;

відправляти електронною поштою будь-яку інформацію з обмеженим доступом;

розсилати електронною поштою інформацію великій кількості одержувачів, які не зацікавлені в її отриманні (спам);

вчиняти протиправні дії в мережі Верховної Ради України або в інших мережах поза межами Верховної Ради України (несанкціонований доступ, підбір паролів, участь у DDoS-атаках);

самостійно або за допомогою інших осіб підключати ЗКТ користувачів до комп'ютерної мережі Верховної Ради України в будь-який спосіб, що відрізняється від визначеного цим Порядком;

користуватися ресурсами мережі Інтернет, що не належать до законотворчої та професійної діяльності Верховної Ради України, а також ускладнюють надання послуг Інтернет та роботу локальної комп'ютерної мережі, становлять загрозу інформаційній безпеці;

використовувати інформацію на зовнішніх носіях (диски, flash-пам'ять тощо) без ретельної перевірки на наявність комп'ютерних вірусів.

6.7. Всі користувачі комп'ютерної техніки у Верховній Раді України зобов'язані дотримуватися положень цього Порядку.

У разі виявлення факту порушення правил користування ЗКТ, програмним забезпеченням, інформаційними базами даних працівником Управління комп'ютеризованих систем складається акт про порушення, який подається Керівнику Апарату Верховної Ради України для вжиття необхідних заходів. На час усунення виявлених порушень Управління комп'ютеризованих систем має право відключити ЗКТ такого користувача від комп'ютерної мережі Верховної Ради України.

7. Порядок забезпечення користувачів програмно-технічного комплексу - системи електронного голосування та підрахунку голосів

7.1. Народному депутату України для користування системою електронного голосування та підрахунку голосів видається персональна електронна картка, за допомогою якої він може підключитися до системи на будь-якому робочому місці в залі засідань Верховної Ради України.

Персональна електронна картка виготовляється в одному примірнику, містить унікальний код та видається народному депутатові України на час його депутатських повноважень.

Народний депутат України несе особисту відповідальність за зберігання персональної електронної картки.

У разі втрати персональної електронної картки народний депутат України особисто звертається до Управління комп'ютеризованих систем з письмовою заявою про виготовлення та видачу дубліката персональної електронної картки. Персональна електронна картка, визнана втраченою на підставі заяви народного депутата України, відключається від доступу до системи електронного голосування та підрахунку голосів.

7.2. Інформація про результати реєстрації, поіменного голосування народних депутатів України за допомогою системи електронного голосування та підрахунку голосів накопичується, зберігається в базі даних системи і використовується відповідно до Регламенту Верховної Ради України.

8. Порядок використання приватних та позабалансових засобів комп'ютерної техніки

8.1. Приватні ЗКТ і такі, що передані у тимчасове користування міжнародними, благодійними, недержавними організаціями та державними органами, використовуються у Верховній Раді України без матеріально-технічного забезпечення, а саме:

підключаються до комп'ютерної мережі Верховної Ради України, за умови наявності ліцензійного програмного забезпечення та за наявності технічної можливості такого підключення, не забезпечуються програмним забезпеченням Верховної Ради України;

не забезпечуються витратними матеріалами;

у разі виходу з ладу їх ремонт не здійснюється;

вивезення ЗКТ із службового приміщення (кабінету) здійснюється за заявою власника з обов'язковим погодженням з Управлінням комп'ютеризованих систем.

8.2. Приватні ЗКТ при підключенні до комп'ютерної мережі Верховної Ради України експлуатуються відповідно до вимог цього Порядку.