30.04.2015
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      02.04.2015  № 368       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2015 р.
за № 424/26869 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціального захисту населення України від 01.04.1997 № 42

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 „Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціального захисту населення України від 01 квітня 1997 року № 42 „Про затвердження Положення про підсобне господарство та промислові виробництва інтернатних установ Міністерства соціального захисту населення України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 вересня 1997 року за № 413/2217.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мущиніна В.В.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+--------------------------------------+----------+
| ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України -
керівник апарату
Заступник Міністра фінансів України | О. Сень
Р. Качур |
+--------------------------------------+----------+