30.04.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      01.04.2015  № 368      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 квітня 2015 р.
за № 398/26843 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України

Відповідно до статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, та пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), з метою захисту соціальних гарантій працівників органів та підрозділів внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України, що додається.

2. Департаменту кадрового забезпечення МВС (Слівінський В.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх справ
України
01.04.2015  № 368 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 квітня 2015 р.
за № 398/26843 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про комісію Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України (далі - Комісія), а також організацію її роботи.

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами).

3. Комісія утворюється Міністерством внутрішніх справ України з метою реалізації заходів, пов'язаних із наданням статусу учасника бойових дій особам рядового і начальницького складу, працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі - працівники ОВС), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

5. Для надання статусу учасника бойових дій працівникам ОВС керівники структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Києві, вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - керівники підрозділів), у підпорядкуванні яких проходили службу чи працювали працівники ОВС, у місячний строк після завершення ними виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою, встановленою додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), та документи, зазначені у пункті 3 розділу ІІ цього Положення.

У разі неподання керівником підрозділу до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, працівники ОВС можуть самостійно звернутися до Комісії.

ІІ. Основні завдання та права Комісії

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення щодо надання працівникам ОВС статусу учасника бойових дій.

2. Комісія має право:

1) вивчати довідки та документи, надіслані керівниками підрозділів щодо працівників ОВС;

2) вивчати документи, надані працівниками ОВС до Комісії особисто;

3) у разі потреби заслуховувати пояснення працівників ОВС;

4) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій працівникам ОВС;

5) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій документи із спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання;

6) повертати для подальшого доопрацювання керівникам підрозділів документи стосовно працівників ОВС;

7) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій працівникам ОВС;

8) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій працівників ОВС;

9) повторно розглядати за рішенням Міністра внутрішніх справ України (особи, яка виконує його обов'язки) питання про надання статусу учасника бойових дій працівникам ОВС, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів про:

1) безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

2) направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції;

3) перебування працівників ОВС у районах проведення антитерористичної операції з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Підтвердними документами є витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь працівника ОВС у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення.

4. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій в місячний строк з дня надходження документів.

5. Комісія в місячний строк після прийняття рішення про надання працівнику ОВС статусу учасника бойових дій інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою, встановленою додатком 3 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами).

6. Комісія приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій працівника ОВС у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення працівником ОВС умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

2) виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про працівника ОВС;

3) подання працівником ОВС заяви про позбавлення його статусу учасника бойових дій.

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

ІІІ. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

2. До складу Комісії входять представники Департаменту кадрового забезпечення, Департаменту юридичного забезпечення, Департаменту внутрішньої безпеки, Департаменту громадської безпеки, Департаменту організації діяльності підрозділів міліції особливого призначення, Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, Департаменту режимно-секретного та документального забезпечення, Департаменту комунікацій.

За рішенням Міністра внутрішніх справ України до складу Комісії можуть також включатися фахівці інших підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України та представники громадських організацій (за їх згодою).

3. Персональний склад Комісії затверджується Міністром внутрішніх справ України.

4. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Комісії з міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, органами державної влади;

4) підписує протокол та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує заступник голови Комісії.

6. Секретар Комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде протокол засідання Комісії та оформлює її рішення.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а в разі його відсутності - його заступника, який головує на засіданні.

5. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід'ємною частиною.

6. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше 3 днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

Рішення Комісії підписується головою і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою Міністерства внутрішніх справ України за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

7. Рішення Комісії про встановлення статусу учасника бойових дій надсилається керівникам підрозділів, у підпорядкуванні яких проходили службу чи працювали працівники ОВС.

8. Довідки та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення, зберігаються в Міністерстві внутрішніх справ України.

+------------------------+------------------+
| Начальник
Департаменту кадрового
забезпечення МВС
генерал-майор міліції | В.Р. Слівінський |
+------------------------+------------------+
+---+---------------------------------------+
|  | Додаток
до Положення про комісію
Міністерства внутрішніх справ України
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками бойових дій
працівників органів внутрішніх
справ України
(пункт 6 розділу IV) |
+---+---------------------------------------+

РІШЕННЯ комісії Міністерства внутрішніх справ України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій працівників органів внутрішніх справ України