30.04.2015
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
|       ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ       |
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|         23.03.2015  № 377/281         |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2015 р.
за № 366/26811 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28 вересня 2004 року № 2007/363

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами чинного законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28 вересня 2004 року № 2007/363 «Про затвердження Типового статуту відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає приватизації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 року за № 1346/9945.

2. Управлінню забезпечення діяльності господарських товариств та відновлення платоспроможності Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за  виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+--------------------------+---------------+
| В.о. Голови Фонду
державного майна України | Д. Парфененко |
+--------------------------+---------------+
+-----------------------------+----------------+
| Міністр економічного
розвитку і торгівлі України | А. Абромавичус |
+-----------------------------+----------------+