30.04.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      19.03.2015  № 303      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 квітня 2015 р.
за № 370/26815 |
+---+------------------------------+

Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2015 році

Відповідно до пункту 1-2 постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 року № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» та з метою впорядкування вартості проведення експертиз у Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Установити, що з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) нормативна вартість однієї експертогодини у 2015 році становить:

експертиза проста - 61,38 грн без ПДВ;

експертиза середньої складності - 76,80 грн без ПДВ;

експертиза особливої складності - 92,33 грн без ПДВ.

2. Начальнику Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України забезпечити складання розрахунку вартості проведення експертиз згідно з установленою нормативною вартістю однієї експертогодини у 2015 році.

3. Департаменту юридичного забезпечення (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал - лейтенанта Назаренка В.О.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+