30.05.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 20 травня 2015 р. № 313 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 450

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1794; 2014 р., № 64, ст. 1769, № 78, ст. 2234, № 93, ст. 2681, № 97, ст. 2781; 2015 р., № 31, ст. 901) зміни, що додаються.

2. Установити, що витрати, пов’язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються у межах бюджетних призначень, передбачених Службі зовнішньої розвідки на відповідний рік.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 31     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. № 313 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 450

1. Назву та пункт 1 постанови після слів “Служби безпеки” доповнити словами “, Служби зовнішньої розвідки”.

2. У Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву та абзац перший пункту 1 Порядку після слів “Служби безпеки” доповнити словами “, Служби зовнішньої розвідки”;

2) пункт 3 після слів “Службі безпеки” доповнити словами “, Службі зовнішньої розвідки”;

3) абзац сьомий пункту 5 після слів “Служби безпеки” доповнити словами “, Служби зовнішньої розвідки”.