05.06.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 27 травня 2015 р. № 351 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що в період з 1 червня до 1 вересня 2015 р. проекти актів законодавства, порядків денних засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та матеріали до них надсилаються в установленому порядку в паперовій та електронній формі з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади в режимі дослідної експлуатації.

2. Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2013 р., № 20, ст. 680, № 35, ст. 1238; 2014 р., № 77, ст. 2196), зміни, що додаються.

3. Державному агентству з питань електронного урядування забезпечити з 1 вересня 2015 р. введення системи електронної взаємодії органів виконавчої влади в промислову експлуатацію.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 49     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. № 351 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Регламенту Кабінету Міністрів України

1. У §12:

1) перше речення абзацу третього пункту 6 після слів “Секретаріаті Кабінету Міністрів” доповнити словами “внесені в паперовій формі”;

2) пункт 9 доповнити реченням такого змісту: “Такі документи повертаються Секретаріатом Кабінету Міністрів із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.”.

2. У § 17:

1) у пункті 1:

перше речення після слів “іншим учасникам засідання” доповнити словами “в електронній формі із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім  матеріалів, що містять інформацію з обмеженим доступом,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“В окремих випадках за рішенням Міністра Кабінету Міністрів або уповноваженої ним особи проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів та матеріали до нього можуть надсилатися членам Кабінету Міністрів та іншим учасникам засідання у паперовій формі.”;

2) у пункті 2 слова “строк, визначений” замінити словами “порядку, визначеному”.

3. У § 28-4:

1) у пункті 3:

після слів “іншим учасникам засідання” доповнити словами “в електронній формі із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім  матеріалів, що містять інформацію з обмеженим доступом,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“В окремих випадках за рішенням Міністра Кабінету Міністрів або уповноваженої ним особи проект порядку денного засідання урядового комітету та матеріали до нього можуть надсилатися членам урядового комітету та іншим учасникам засідання у паперовій формі.”;

2) у пункті 5 слова “строк, визначений” замінити словами “порядку, визначеному”.

4. § 49 доповнити пунктом 3 такого змісту:

“3. Проект акта та матеріали до нього вносяться до Кабінету Міністрів в  електронній формі із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім проектів актів, що містять інформацію з обмеженим доступом. У проекті акта, внесеному в електронній формі, використовується електронний цифровий підпис.”.

5. Пункт 4 § 52 після слів “повертає його головному розробникові” доповнити словами “із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, крім  проектів, що містять інформацію з обмеженим доступом,”.