11.06.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 4 червня 2015 р. № 380 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 154 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 616; 2013 р., № 21, ст. 703), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 380 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в частині закупівлі обладнання є Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад.”.

2. У пункті 3:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

“3. Бюджетні кошти спрямовуються на створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення, виготовлення бланків посвідчень для батьків та дитини з багатодітної сім’ї, інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань та відповідних нагрудних знаків і посвідчень до них.”;

2) в абзаці другому слово “Мінсоцполітики” виключити.

3. Абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:

“Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.”.

4. Доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцполітики інформацію про обсяг потреби у бланках посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків за формою, затвердженою зазначеним Міністерством.

Мінсоцполітики здійснює передачу посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою подальшої їх видачі.”.