11.06.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 4 червня 2015 р. № 355 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 24 лютого 2003 р. № 250

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2002 р., № 52, ст. 2372; 2003 р., № 9, ст. 397, № 51, ст. 2691; 2004 р., № 16, ст. 1110; 2005 р., № 17, ст. 902; 2006 р., № 11, ст. 737; 2007 р., № 2, ст. 72, № 52, ст. 2105; 2008 р., № 15, ст. 364; 2009 р., № 9, ст. 266, № 75, ст. 2562; 2011 р., № 15, ст. 615, № 47, ст. 1905; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 29, ст. 1004; 2014 р., № 53, ст. 1408, № 93, ст. 2683), і Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394, № 51, ст. 2691; 2009 р., № 19, ст. 598; 2011 р., № 12, ст. 516, № 51, ст. 2032, № 89, ст. 3232; 2012 р., № 7, ст. 249; 2014 р., № 13, ст. 396), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 355 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 24 лютого 2003 р. № 250

1. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751:

1) в абзаці третьому пункту 2 слова “що набули статусу біженця” замінити словами “яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту”;

2) у пункті 11:

абзаци другий і сьомий викласти в такій редакції:

“1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;”;

“У разі звернення одного з батьків дитини (опікуна) за призначенням допомоги при народженні дитини орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для призначення допомоги при народженні дитини.”;

абзаци десятий - чотирнадцятий виключити;

3) у пункті 13:

абзац восьмий замінити абзацами такого змісту:

“Особам, які на 30 червня 2014 р. мали право на отримання допомоги при народженні (усиновленні) дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 гривень.

У разі працевлаштування отримувача допомоги або виходу на роботу виплата допомоги у розмірі 130 гривень припиняється.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами десятим - сороковим;

в абзаці тридцять другому слова “дев’ятнадцятим - двадцять шостим” замінити словами “двадцятим - двадцять сьомим”;

в абзаці тридцять третьому слова “дев’ятнадцятим - двадцять шостим, двадцять восьмим і двадцять дев’ятим” замінити відповідно словами “двадцятим - двадцять сьомим, двадцять дев’ятим і тридцятим”, а слова “протягом шести” замінити словами “протягом дванадцяти”;

4) в абзаці четвертому пункту 43 слова “і допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку” виключити;

5) у пункті 54 слова “дня (місяця) звернення, але не раніше, ніж з дня реєстрації” замінити словами “місяця звернення”;

6) в абзаці першому пункту 55 слова “три місяці” замінити словами “шість місяців”;

7) у пунктах 56 і 57 слова “по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,” виключити.

2. В абзаці восьмому пункту 6 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250, слова “та підопічні” виключити.