11.06.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   18.05.2015  № 714/5   |
+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 29 березня 2013 року № 589/5

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", підпункту 63 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Унести до інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2013 року № 589/5, зміни, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту судової роботи (Олійник О.М.) забезпечити розміщення інформаційної і технологічної карток адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та у місці здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
29.03.2013  № 589/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
18.05.2015 № 714/5) |
+---+------------------------------+

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта

1

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України (ЦЕКК)

2

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Артема, 73 м. Київ Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України

3

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: 9:00 - 18:00; п'ятниця: 9:00 - 16:45; обідня перерва: 13:00 - 13:45

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 486-68-59 exp2@minjust.gov.ua, sudexp@minjust.gov.ua www.minjust.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закон України

Стаття 17 Закону України "Про судову експертизу"

6

Акт центрального органу виконавчої влади

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

У разі присвоєння кваліфікації судового експерта: заява, довідка про проходження підготовки (стажування) у науково-дослідній установі судових експертиз з відповідного виду судової експертизи та експертної(их) спеціальності(ей), до яких додаються: копія диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста / бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копія трудової книжки; копії першої, другої сторінок паспорта; проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз; рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні); дві фотокартки розміром 3 х 4 см У разі підтвердження кваліфікації судового експерта: заява, довідка про проходження підготовки (стажування) у науково-дослідній установі судових експертиз з відповідного виду судової експертизи та експертної(их) спеціальності(ей), до яких додаються: відомості про відсутність судимості; проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз; рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні); дві фотокартки розміром 3 х 4 см

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи направляються до ЦЕКК науково-дослідною установою судових експертиз, де фахівець проходив підготовку (стажування)

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Засідання ЦЕКК проводяться за потреби. Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до ЦЕКК та може бути продовжений до 45 днів. Про результати атестації фахівцю повідомляється протягом 10 днів після її проведення

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Особі може бути відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у разі: визнання її в установленому законодавством порядку недієздатною; наявності судимості; накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (протягом року з дня прийняття відповідного рішення); відсутності відповідної вищої освіти; нескладення кваліфікаційного іспиту

13

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта. Відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта видається фахівцю в робочий час за місцезнаходженням адміністративної будівлі Мін'юсту або надсилається рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в заяві про допуск до кваліфікаційного іспиту в ЦЕКК

15

Примітка

Зразок заяви (додається)

+---+-------------------------------------+
|  | Додаток
до інформаційної картки
адміністративної послуги присвоєння
кваліфікації судового експерта |
+---+-------------------------------------+

ЗАЯВА

+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
29.03.2013  № 589/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
18.05.2015 № 714/5) |
+---+------------------------------+

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта

1

Прийом, реєстрації заяви

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст)

виконання

1

2

Передача заяви діловоду Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту судової роботи Мін'юсту (далі - Управління)

Діловод Управління

виконання

2

3

Накладання відповідної резолюції і передача документів діловоду Управління

Директор Департаменту судової роботи Мін'юсту (далі - Департамент); начальник Управління

виконання

2

4

Передача документів секретарю Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК) - спеціаліст Управління

Діловод Управління

виконання

1

5

Перевірка повноти поданих документів

Секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

виконання

7

6

Підготовка проекту, підписання та направлення повідомлення особі, яка буде проходити атестацію в ЦЕКК, про необхідність усунення недоліків (у разі потреби)

Секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління; начальник Управління; директор Департаменту; діловод Управління

виконання

3

7

Підготовка проекту, підписання та направлення повідомлення особі, яка буде проходити атестацію в ЦЕКК, про дату та час проведення засідання ЦЕКК

Секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління; начальник Управління; директор Департаменту; діловод Управління

виконання

3

8

Проведення засідання ЦЕКК

Голова ЦЕКК; секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління

виконання

1

9

Підготовка проекту, підписання та направлення повідомлення особі, яка проходила атестацію в ЦЕКК, про її результати

Голова ЦЕКК; секретар ЦЕКК - спеціаліст Управління; начальник Управління; директор Департаменту; діловод Управління

виконання

10

Особа, щодо якої ЦЕКК прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв'язку з нескладенням кваліфікаційного іспиту, може повторно пройти атестацію на черговому засіданні комісії. Особа, щодо якої комісією три рази поспіль прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв'язку з нескладенням кваліфікаційного іспиту, до наступного проходження атестації повинна пройти в установленому порядку повторну підготовку (стажування)

Рішення ЦЕКК про відмову у присвоєнні кваліфікації судового експерта може бути оскаржене у судовому порядку

Загальна кількість днів надання послуги

30

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

45

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}