20.06.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   09.06.2015  № 895/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2015 р.
за № 682/27127 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про Комісію з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 354 «Про порядок прийняття рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», що додається.

2. Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства (Усенко Р.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+
+---+---------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
09.06.2015  № 895/5 |
+---+---------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2015 р.
за № 682/27127 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 354 «Про порядок прийняття рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (далі – Порядок) та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228.

2. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (далі – Комісія), а також права та обов’язки її членів.

3. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Мін’юсті, склад та положення якої затверджуються наказами Мін’юсту.

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (далі – Закон) та іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Порядком, цим Положенням та іншими актами законодавства.

5. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах. Матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Мін’юст.

ІІ. Основні завдання і функції Комісії

1. Основним завданням Комісії є проведення правової експертизи матеріалів, поданих до неї, щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону.

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань забезпечує виконання таких основних функцій:

1) розгляд звернень фізичної та/або юридичної особи, об’єднання громадян, правоохоронного органу, органу державної влади, органу місцевого самоврядування про проведення правової експертизи;

2) розгляд за пропозицією Мін’юсту матеріалів щодо проведення правової експертизи;

3) проведення правової експертизи юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, іншого об’єднання громадян, діяльність, найменування та/або символіка яких досліджуються на відповідність вимогам Закону (далі – об’єкт правової експертизи);

4) підготовка за результатами правової експертизи правових висновків про відповідність/невідповідність діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» за формою згідно з додатком до цього Положення;

5) підготовка матеріалів для інформування Центральної виборчої комісії щодо прийняття рішення про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, вимогам Закону;

6) узагальнення практики застосування Закону;

7) забезпечення єдиних методологічних підходів у проведенні правової експертизи, що передбачена Порядком;

8) методологічне забезпечення моніторингу відповідності найменування та/або символіки, матеріалів реєстраційної справи юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону;

9) участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань заборони пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні;

10) підготовка рекомендацій щодо формування засад державної політики з питань заборони пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні.

3. Комісія має право:

1) готувати проекти наказів Мін’юсту щодо затвердження правового висновку про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону;

2) звертатись із запитом до органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію об’єкта правової експертизи, щодо отримання копій установчих документів або матеріалів реєстраційної справи об’єкта правової експертизи;

3) одержувати від Мін’юсту та його територіальних органів інформацію щодо результатів моніторингу відповідності найменування та/або символіки, матеріалів реєстраційної справи юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону;

4) залучати представників правоохоронних органів, Центральної виборчої комісії, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до роботи Комісії;

5) отримувати в установленому порядку від правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Комісію завдань.

III. Структура і склад Комісії, права та обов’язки її членів

1. До складу Комісії можуть бути включені представники правоохоронних органів, Центральної виборчої комісії, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежні експерти (за згодою).

2. Комісія складається з Голови, заступника Голови, секретаря та не менше п’яти членів Ради.

3. Голова Комісії, заступник Голови Комісії та її секретар призначаються Міністром юстиції.

4. Склад Комісії затверджується наказом Мін’юсту та повинен формуватися з урахуванням основних завдань та функцій Комісії. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням Голови Комісії та затверджуються наказом Мін’юсту.

5. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Голова Комісії визначає функції кожного члена Комісії. У разі відсутності Голови Комісії його обов’язки виконує заступник Голови Комісії.

6. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії.

7. Член Комісії має право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

2) брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;

3) заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

4) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

5) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.

8. Член Комісії зобов'язаний:

1) особисто брати участь у роботі Комісії;

2) бути особисто присутнім на засіданнях Комісії;

3) не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

4) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення Голови Комісії.

9. Неналежне виконання членом Комісії своїх обов’язків є підставою для позбавлення його повноважень та виключення зі складу Комісії.

10. У разі неналежного виконання членом Комісії своїх обов’язків Комісія шляхом направлення відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Міністра юстиції про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

IV. Порядок роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її Голова.

2. Засідання Комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

3. Секретар Комісії завчасно повідомляє членів Комісії і заінтересованих осіб про проведення засідання, про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам Комісії необхідні матеріали.

4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є ухвальним.

5. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується Головою Комісії та секретарем Комісії.

6. Протокол засідання Комісії повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Комісією рішення.

7. Секретар Комісії готує проект наказу про затвердження правового висновку про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення Комісією.

8. Правовий висновок про невідповідність діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону разом з проектом відповідного наказу Голова Комісії подає для затвердження Міністру юстиції.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Департамент державної реєстрації Мін’юсту.

+-------------------------------+-------------+
| Директор
Департаменту конституційного,
адміністративного
та соціального законодавства | Р.А. Усенко |
+-------------------------------+-------------+
+---+-------------------------------------+
|  | Додаток
до Положення про Комісію
з питань дотримання Закону України
«Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки»
(підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ) |
+---+-------------------------------------+

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК про відповідність/невідповідність діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»